Välj din plats

Nuvarande plats
Sweden

Sweden

The guide to making the right medical purchases online!

The guide to making the right medical purchases online!

  • Saira Turner
  • 10-Aug-2021

Apotea sells both over-the-counter and prescription drugs. A doctor or other prescriber must prescribe a prescription for you before you can pick up prescription drugs at a pharmacy or order them online from Apotea.se.

Prescriptions are normally sent electronically to the pharmacy, but they can also be printed on paper so you can take them to the pharmacy. When you get a paper prescription, you have to take it to the pharmacy to get your medicine. You must present identification to pick up your medicine, regardless of the type of prescription you have.

If you have a prescription drug protection, you are entitled to it.

• Currently lives in Sweden.

• Have a European health insurance card or work here.

• Have recipes written in Sweden.

Tänk på att högkostnadsgränsdatabasen inte håller koll på de mediciner du har fått eller läkarna som rekommenderat dem. Ditt personliga identitetsnummer, betalad egenbetalning, inköpsdatum, belopp som uppnåtts i högkostnadsgränssystemet och startdatum för högkostnadsgränsperioden lagras alla i databasen.

Att bli medlem i programmet för farmaceutiska förmåner

Registrering i högkostnadströskeldatabasen är det enklaste sättet att dra nytta av högkostnadsgränsen. Om du inte har registrerat dig ännu är det enklaste sättet att prata med apotekspersonal när du hämtar din medicin.

När du registrerar dig för högkostnadsgränsdatabasen, noterar systemet hur mycket du har spenderat och när du har nått gränsen. Du kan handla på vilket apotek som helst eftersom de alla är anslutna till samma databas.

Barn debiteras inte

Receptbelagda läkemedel som omfattas av systemet för farmaceutiska förmåner har varit gratis för barn under 18 år sedan den 1 januari 2016. Du ansvarar för eventuella extra kostnader som uppstår till följd av att du väljer ett annat läkemedel än det minst prisvärda motsvarande valet (se nedan - Regler för utbytbara läkemedel). Du är fortfarande ansvarig för att betala för produkter som föreskrivs för barn som inte omfattas av systemet för farmaceutiska förmåner. Livsmedel som rekommenderas för barn under 16 år har inte förändrats; de kostar fortfarande 120 kr varje gång.

Påfyllningsprocedurer

Följande gäller om du vill att ditt läkemedelsköp ska räknas som en del av högkostnadsgränssystemet:

• Receptet kan endast fyllas för en tre månaders leverans av medicinen.

• Baserat på dosen i receptet kan receptet inte fyllas igen förrän 2/3 av den tid som omfattas av den tidigare påfyllningen har gått. Med andra ord, enligt det farmaceutiska förmånssystemet kan en ny påfyllning för en leverans på tre månader godkännas först efter två månader.

• Förskrivarens kontor (läkaren eller annan person som gav dig receptet) måste skrivas ut som en läsbar streckkod på receptet. På receptet måste läkaren också ange att läkemedlet ska dispenseras enligt det farmaceutiska förmånssystemet.

• Om du inte vill vara inskriven i högkostnadsgränsdatabasen men ändå vill använda högkostnadsgränsen måste du alltid ha med dig högkostnadsgränscertifikatet när du köper receptbelagda läkemedel.

Undantag

• Du kan köpa mer medicin på en gång eller oftare än förmånen tillåter, men du måste betala hela priset för den mängd som överstiger en receptpåfyllning.

• I undantagsfall, till exempel en längre utlandsresa, kan du köpa ett läkemedelsförsörjning som varar längre än tre månader och fortfarande är berättigat till rabatten. Du måste kunna visa de extraordinära omständigheterna.

• Tre-månadersregeln gäller inte p-piller (orala preventivmedel/preventivmedel).

Receptmatrabatter och ett förmånsprogram

De vanliga riktlinjerna för läkemedelsfördelar täcker inte livsmedel för särskilda näringsbehov. Recept (eller ”matreceptblanketter”, som de är allmänt kända) levereras på apotek för barn upp till 16 år till en kostnad av 120 kronor per påfyllning enligt ett nationellt förmånssystem. Vilka poster som omfattas av detta förmånssystem bestäms av Läkemedelsverket.

Det finns inget nationellt förmånssystem för någon över 16 år. De flesta län har däremot rabattordningar så att individer som behöver sådana livsmedel inte behöver betala fullt pris. Beloppet du måste betala och de saker som täcks varierar beroende på län.

För de produkter som ingår i det rabatterade produktsortimentet har flera län valt att använda andra källor än apotek. Din dietist eller läkare kan ge dig råd om det scenario som gäller för dig.

Under de olika rabattmetoderna erbjuder Apotea ett större övergripande produktsortiment än vad som säljs på Apotea.se. Glutenfria varor, sondmatningsformler och produkter för medfödda sjukdomar som PKU är också en del av linjen. Under många omständigheter är individen beroende av sådana saker för att l leva ett vanligt liv.

Utbytbara medicinregler

Du måste välja den produkt som föreslås av Dental and Pharmaceutical Benefits Agency för att få full täckning enligt Pharmaceutical Benefits Scheme (TLV). Läkemedlen kan ha olika namn, utseende och förpackningar, men de innehåller alla samma aktiva ingrediens och har samma effekt.

Handla eget barn av vårdnadshavare

Vårdnadshavare till barn under 18 år kan handla från elektroniskt sparade recept i Apotea-butiker eller online på Apotea.se utan fullmakt (e-recept). På apoteket, visa upp din egen acceptabla identifikation. Du kan automatiskt se för vem du har behörighet att hämta droger när du loggar in på Apotea.se på Mina sidor (Mitt konto). Den som inte är barnets vårdnadshavare måste däremot ha fullmakt.

E-Health Agency webbplats har ett formulär för att ge någon annan fullmakt att köpa medicin till ditt barn.

Keditkortsbetalning

När du köper receptbelagda läkemedel kan du undvika att göra betydande inköp genom att betala med kredit.

Om du är myndig, svensk bosatt, registrerad i högkostnadsgränsdatabasen eller har flerdosförpackade läkemedel kan du ansöka om ett kreditkonto (Apodos).

förutsättningar för kreditgodkännande

Alla nya kunder som vill betala för läkemedel på kredit genomgår en kreditkontroll av Apotea. Individer som vill debiteras för sina inköp vid olika tidpunkter kan göra det.

När du ansöker om ett konto hos Apotea för att göra kreditköp får du oftast svar direkt.

Kreditkortbetalning med gratispass

Du kommer att få ett gratispass efter att sambetalningen överstiger 2 300 kronor, men du måste fortsätta att göra betalningar på debiteringskontots belopp tills skulden är avbetald.

Besparingar online

Leta alltid efter Apotea -kupongkoder på webbplatser som Super Saver Mama för att garantera att du får de bästa erbjudandena på alla dina köp, även om du har bråttom!

Avslutar!

In the verkar buying medicines online skrämmande eftersom of the-förtroende som inte kan placeras i onlineshopping. Som the medicine om inte köpt från rätt plats kan vara skadligt. Vi måste vara säkra på att on the plattformen vi köper från även to the andra faktorer som vi har belyst i vår blogg. You are ansvarar för att göra din egen forskning on the saker som vi har ovanför and the apoteket som vi har diskuterat. Jag gillar the pharmacy och registered with the plattformen så att that the apotek alltid kan uppdatera dig med de senaste erbjudandena och du gör dina inköp utan problem.

If you do the right research online you can easily make your purchases and ensure them to be genuine. It is not difficult by the research to make the wrong choice online, it can be the best experience you have!

 

Lämna ett meddelande

Din e -postadress kommer inte att publiceras. Behövliga fält är markerade *