ติดตามเราได้ที่

Ensogo ลดราคา มิถุนายน 2020

Top Ensogo ลดราคา มิถุนายน 2020, Deals, Coupons & Codes

Save Saved
รับข่าวส่วนลดและโปรโมชั่นใหม่ก่อนใคร เพียงลงทะเบียน

ลองดูข้อเสนอสุดพิเศษนี้ Ensogo ลดราคา มิถุนายน 2019 สั่งซื้อตอนนี้

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
รับข่าวส่วนลดและโปรโมชั่นใหม่ก่อนใคร เพียงลงทะเบียน

ลองดูข้อเสนอสุดพิเศษนี้ Ensogo ลดราคา มิถุนายน 2019 สั่งซื้อตอนนี้

Expiry: Dec-31-2019 0 Views

Ensogo ลดราคา มิถุนายน 2020

Best Ensogo ลดราคา มิถุนายน 2020 2020 Coupon Details
รับข่าวส่วนลดและโปรโมชั่นใหม่ก่อนใคร เพียงลงทะเบียน No Cod*****

More About Ensogo ลดราคา มิถุนายน 2020

à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡ Ensogo:

ENSOGO


 

Ensogo หรือà¹â‚¬Ã ¸­Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’สำหรัà¸Å¡Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡ à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸¸Ã ¸â€žÃ ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸â€”ัà¹Ë†Ã ¸§Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸£Ã ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¸â„¢Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¹â€žÃ ¸â€”ย ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â€ Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°

à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸©Ã ¸±Ã ¸â€”à¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€ºÃ ¸µ 2009 à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¹â€žÃ ¸â€”ยà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Ã ¸£Ã ¸ หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€šÃ ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸ªÃ ¸¹Ã ¹â€°Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¸Å¸Ã ¸´Ã ¸¥Ã ¸´Ã ¸â€ºÃ ¸â€ºÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¹Å’และà¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศอิà¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸â€¹Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸µ 2011 à¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€“ูกà¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸©Ã ¸±Ã ¸â€” LivingSocial

à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸£Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸¸Ã ¸â€žÃ ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸ à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹Ã ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€“ูกà¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€° ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â€ Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ à¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¸­Ã ¹â€šÃ ¸£Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸£Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¹Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ารา แà¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€  à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ à¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€šÃ ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¸Ë†Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¹â€¡Ã ¸¡Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’รวà¸Å¡Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€“ูกà¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€¡Ã ¸Å¾Ã ¸­Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€¢Ã ¸­Ã ¸Å¡Ã ¹â€šÃ ¸Ë†Ã ¸â€”ยà¹Å’à¸â€¢Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸­Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¹â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸Ë†Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€”ุกอยà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸¥Ã ¸Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸¥Ã ¸â„¢Ã ¹Å’à¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¸â€”ำà¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’หมà¹Ë† à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸¥Ã ¸â„¢Ã ¹Å’à¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’และแอà¸Å¾Ã ¸¥Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸Å Ã ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€“ือ à¸Ë†Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸Ë†Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ อุà¸â€ºÃ ¸Ã ¸£Ã ¸â€œÃ ¹Å’à¹â€žÃ ¸Å¸Ã ¸Å¸Ã ¹â€°Ã ¸² à¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸Å“à¹â€°Ã ¸² à¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€”ัà¹Ë†Ã ¸§Ã ¹â€žÃ ¸â€º และà¸Ë†Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å¾Ã ¸±Ã ¸Ã ¸â€”à¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸£ à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸µ 2007 à¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡ à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¹Æ’สà¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë† 1000 à¸Å¡Ã ¸²Ã ¸â€”à¸â€“ึà¸â€¡ 2000 à¸Å¡Ã ¸²Ã ¸â€” การà¸â€ºÃ ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¸â€”ำà¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸©Ã ¸±Ã ¸â€”à¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¹â€šÃ ¸â€¢Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸ มีลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€šÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸§Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸£Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸­Ã ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸¥Ã ¸â€“ึà¸â€¡ 3 ลà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸â„¢ มีà¸Å“ูà¹â€°Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸Ë†Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¸Ã ¸ªÃ ¸Å¡Ã ¸¸Ã ¸â€žÃ ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸­Ã ¸â€Ã ¸µ มีà¸Å“ูà¹â€°Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€”าà¸â€¡ LINE กวà¹Ë†Ã ¸² 8 ลà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸­Ã ¸â€Ã ¸µ มียอà¸â€Ã ¹â€šÃ ¸«Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹Ã ¸­Ã ¸Å¾Ã ¸¥Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸Å Ã ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€“ือกวà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡ à¸â€ºÃ ¸±Ã ¸Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸¸Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€ºÃ ¸â€ºÃ ¸´Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸¥Ã ¸â„¢Ã ¹Å’à¸Å Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸ Ã ¸¹Ã ¸¡Ã ¸´Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¸°Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€°Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸®Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸â€¡ à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² 600 ลà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸â„¢ สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”และà¸â€žÃ ¸£Ã ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸¸Ã ¸¡Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² มีการออกแà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸Å Ã ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²

à¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸â€Ã ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€¢Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸Ã ¸â€”รัà¸Å¾Ã ¸¢Ã ¹Å’ออสà¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸µÃ ¸¢ มีสำà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หญà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศสิà¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹â€šÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¹Å’ มีà¸Å¾Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² 800 à¸â€žÃ ¸â„¢ และมีà¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¸â€“ึà¸â€¡ 6 à¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹Ã ¸Ã ¹Ë† ฮà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸â€¡ สิà¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹â€šÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¹Å’ มาà¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¹Ã ¸µÃ ¸¢ à¸Å¸Ã ¸´Ã ¸¥Ã ¸´Ã ¸â€ºÃ ¸â€ºÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¹Å’ อิà¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸â€¹Ã ¸µÃ ¸¢ และà¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¹â€žÃ ¸â€”ย

à¸Ë†Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°

 • à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’ศูà¸â„¢Ã ¸¢Ã ¹Å’รวมสิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¹â€žÃ ¸â€”ย à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ à¸â€žÃ ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หญà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€žÃ ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€“ึà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹Ã ¸£Ã ¸

 • à¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€¡Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢ à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Å Ã ¸±Ã ¸â€ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€¡Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢ หาสิà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸â€Ã ¸§Ã ¸

 • สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หญà¹Ë†Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸ มากกวà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸

 • มีการอัà¸Å¾Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸â€”สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸¥Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²

 • ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¸¡Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸¥Ã ¸â„¢Ã ¹Å’à¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ à¹â‚¬Ã ¸Å¸Ã ¸ªÃ ¸Å¡Ã ¸¸Ã ¹Å Ã ¸â€ž และ à¹â€žÃ ¸¥Ã ¸â„¢Ã ¹Å’

 • มีระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€”ัà¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸±Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸§ à¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡ LINE Pay สำหรัà¸Å¡Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ à¸â€¹Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€“ือà¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢ à¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â€šÃ ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹â‚¬Ã ¸­Ã ¹â€¡Ã ¸¡Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¢Ã ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸ à¸â€”ำà¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¹â€šÃ ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢

 • มีà¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€”าà¸â€¡ à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸â€Ã ¸§Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸Å¡Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² และà¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸Å¡Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢

 • มีà¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸â€°Ã ¸Å¾Ã ¸²Ã ¸°Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸² à¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ à¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ à¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸«Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡ 2 à¸â€”ุà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€“ึà¸â€¡ 5 à¸â€”ุà¹Ë†Ã ¸¡ à¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¹Æ’หมà¹Ë†Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€° วัà¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ และสิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€Ã ¸µ à¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â€¡ 2 à¸â€”ุà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€“ึà¸â€¡ 5 à¸â€”ุà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€“ือà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€Ã ¸¶Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸â€Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€”ำà¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€žÃ ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¹â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸ à¸â€”ำà¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¹â€šÃ ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸° สามารà¸â€“à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°

à¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°

สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€” และà¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸â€Ã ¸§Ã ¸Ã ¹Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸¶Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”ยิà¸Å¡Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸â€Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°

  • หà¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸£Ã ¸Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’

  • à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€° à¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€ Ã ¸©Ã ¸â€œÃ ¸²Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¸â€¡Ã ¸â€”ีà¹Ë† à¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¹â€šÃ ¸â€ Ã ¸©Ã ¸â€œÃ ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸©Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° มีà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­ อีà¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸¥Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€° และมีà¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸¹Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€”ำการà¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ à¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸² สามารà¸â€“à¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² หรือà¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”รà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢ à¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€¹Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”หลักà¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¹Å’à¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸Å Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€”ำà¹Æ’หà¹â€°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“กรอà¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ à¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€¡ สà¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€ Ã ¸©Ã ¸â€œÃ ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€ à¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸â€”า à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€ กรà¸â€œÃ ¸µÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸¹Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹â€žÃ ¸«Ã ¸â„¢ สามารà¸â€“à¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸² à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§ à¸â€Ã ¸¹Ã ¸â€¢Ã ¸°Ã ¸Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¹â€šÃ ¸â€”รหาà¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€° หรือà¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’มาà¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸¹Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°

  • à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’มาà¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€°Ã ¸Å Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¸â„¢ สีà¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€”ำà¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Å Ã ¸±Ã ¸â€ à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë† à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸£ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸¹Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€¹Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸®Ã ¹â€žÃ ¸¥Ã ¸â€”à¹Å’สีà¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸Å Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â€¹Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¡ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å¾Ã ¸±Ã ¸Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€”à¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸§ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸¹Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€¹Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸®Ã ¹â€žÃ ¸¥Ã ¸â€”à¹Å’สีà¸Å¸Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸´Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸¹Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€¹Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ หà¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸â€Ã ¸§Ã ¸Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€¡Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€Ã ¸²Ã ¸¢ à¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡

  • การสมัà¸â€žÃ ¸£Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°

 1. à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’ www.ensogo.co.th à¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸â€”าà¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¸³Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡

  1. ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¹â€žÃ ¸«Ã ¸â„¢ à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸§Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¸Ã ¸ªÃ ¸Å¡Ã ¸¸Ã ¹Å Ã ¸â€žÃ ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸ แà¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸§Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¸Ã ¸ªÃ ¸Å¡Ã ¸¸Ã ¹Å Ã ¸â€žÃ ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ Connect with Facebook


   

  1. à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸­Ã ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸¥ รหัสà¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢ à¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­ à¸â„¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸Ã ¸¸Ã ¸¥ à¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â€šÃ ¸â€”รศัà¸Å¾Ã ¸â€”à¹Å’ และกà¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€žÃ ¸£ หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€”ำการà¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¹â€šÃ ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸´ การสมัà¸â€žÃ ¸£Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¸â€“ือà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢ สามารà¸â€“à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢


    

   • การà¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°

   1. ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ำการà¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢ หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€Ã ¸¹Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ã ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹â€¡Ã ¸Ã ¹â€ Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸¸Ã ¸¡Ã ¸â€¹Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¸â€¹Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ หรือà¹â€šÃ ¸£Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸£Ã ¸¡Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”à¹Ë†Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸«Ã ¸£Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸«Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²

    1. à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’กà¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€“ีà¹Ë†Ã ¸â€“à¹â€°Ã ¸§Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸«Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ รีสอรà¹Å’à¸â€¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸¸Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Å¾Ã ¸±Ã ¸Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€” A à¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢ 1 à¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸´Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢ 1450 à¸Å¡Ã ¸²Ã ¸â€” แà¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Å¾Ã ¸±Ã ¸Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€” B à¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢ 1 à¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€žÃ ¸´Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢ 1900 à¸Å¡Ã ¸²Ã ¸â€” à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å“ิà¸â€Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หมà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸°Ã ¸â€°Ã ¸°Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸¶Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€šÃ ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¹â€  à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â€ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸¶Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸Å¡Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸â€ à¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€Ã ¸¹Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹Æ’à¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¹Ã ¸â€”à¹Å Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ แà¸â€”à¹â€¡Ã ¸â€ºÃ ¹â€žÃ ¸®Ã ¹â€žÃ ¸¥Ã ¸â€”à¹Å’แสà¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€° แà¸â€”à¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€° แà¸â€”à¹Å Ã ¸â€ºÃ ¸ªÃ ¸â€“าà¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸â€“าà¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€° à¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€”à¹Å Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­

     1. หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸°Ã ¸Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­

      • การà¸â€Ã ¸¹Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸°Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€

       à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸£Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€ à¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸¡Ã ¸²

     • สอà¸â€¡Ã ¸â€”ุà¹Ë†Ã ¸¡ ราà¸â€žÃ ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â„¢ à¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ flash sale หรือà¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸â€°Ã ¸Å¾Ã ¸²Ã ¸°Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸² 2 à¸â€”ุà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€“ึà¸â€¡ 5 à¸â€”ุà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€“อยหลัà¸â€¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°


       

      • à¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¹Æ’หมà¹Ë†Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€° à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Æ’หมà¹Ë† à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢ 8 à¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€ Ã ¸©Ã ¸â€œÃ ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸£Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’

       • วัà¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ à¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸â€°Ã ¸Å¾Ã ¸²Ã ¸°Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ มีà¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€“อยหลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¥Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°

        • สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€Ã ¸µ แสà¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€


          

         • วิà¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²

         1. à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸â€¢Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸â€”า หรือà¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¡Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­ à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸â€¢Ã ¸°Ã ¸Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å¾Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€° à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸â€¢Ã ¸°Ã ¸Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢

          1. ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€“ูกà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë† à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“กรอกà¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢ ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€žÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â€œÃ ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¹Æ’หมà¹Ë†Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¹â€šÃ ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸² à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“ลà¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ ลà¸Å¡Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸ หากลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸£Ã ¸«Ã ¸±Ã ¸ªÃ ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â„¢Ã ¸³Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸£Ã ¸«Ã ¸±Ã ¸ªÃ ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ กà¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€ ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€žÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â€œÃ ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹Æ’หมà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¹â€šÃ ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸´ หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢ à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° 6 วิà¸ËœÃ ¸µÃ ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­

           1. à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢ สแà¸â€¢Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â€Ã ¸Å Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â€ à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸´Ã ¸â„¢ 1500 à¸Å¡Ã ¸²Ã ¸â€”à¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€ 15%

           2. à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢ LINE Pay ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â€”าà¸â€¡ Line Application

           3. à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢ SCB à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€ 119 à¸Å¡Ã ¸²Ã ¸â€”à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸Å¡ 500 à¸Å¡Ã ¸²Ã ¸â€”

           4. à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸Å¡Ã ¸´Ã ¸â€¢Ã ¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â€  (VISA, MasterCard)

           5. à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â€¹Ã ¸­Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ª à¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ à¹â‚¬Ã ¸â€¹Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ อีà¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢, รà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€ºÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â€¹Ã ¸­Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ª, และà¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ Payatall System

           6. à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£ à¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹Ã ¸Ã ¹Ë† à¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£Ã ¹â€žÃ ¸â€”ยà¸Å¾Ã ¸²Ã ¸â€œÃ ¸´Ã ¸Å Ã ¸¢Ã ¹Å’ à¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸Ã ¸£Ã ¹â€žÃ ¸â€”ย à¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£Ã ¸Ã ¸£Ã ¸¸Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”à¸Å¾

          • à¹â€šÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¹â€šÃ ¸¡Ã ¸Å Ã ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€¡

          • à¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€šÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ à¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢ 24 à¸Å Ã ¸¡Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ำการà¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­ à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¢Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸´Ã ¸Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­ à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢ 1 : 2 วัà¸â„¢Ã ¸â€”ำการ

          • à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­


           

          • à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”สà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸©Ã ¸â€œÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¹Å’ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ การอกรูà¸â€ºÃ ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢ หรือ EMS à¸â€¹Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€”าà¸â€¡ EMS à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸§Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² à¸â„¢Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­

          1. à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢ ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸Å¡ หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ pay now à¸â€“ือà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢

          • การลà¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°

          • à¸â„¢Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ ยัà¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“ลà¸â€¡Ã ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢ à¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€šÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¹â€šÃ ¸¡Ã ¸â€”สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² สามารà¸â€“à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸«Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­ และà¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â€Ã ¹â€  à¸Ë†Ã ¸¶Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸â€Ã ¸§Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸Å¡Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²

          1. à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’หà¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸£Ã ¸ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­ à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µ logo สีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² ลà¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å¸Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸² à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë† logo à¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢

           1. à¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸°Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€° à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸â€Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€”ัà¸â„¢Ã ¸â€”ี

            1. ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢ กรอกอีà¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸¥ à¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â€šÃ ¸â€”รศัà¸Å¾Ã ¸â€”à¹Å’มือà¸â€“ือ และà¸Å¾Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â€ หากลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸¢Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸§Ã ¸µÃ ¸â€Ã ¸µÃ ¹â€šÃ ¸­Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸´Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¸Ã ¸£Ã ¸µ

             1. à¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“ลà¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€° ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“ระà¸Å¡Ã ¸¸Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² ราà¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€° ราà¸â€žÃ ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¹â€¡Ã ¸¡ รายละà¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸¡ ยีà¹Ë†Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­ แà¸â€”à¹â€¡Ã ¸ à¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸â€¢Ã ¹Å Ã ¸­Ã ¸ หมวà¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¹Ë† วิà¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡ รูà¸â€ºÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°


              

             à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸£Ã ¸â€œÃ ¸µÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸Å¾Ã ¹â€šÃ ¸«Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€º ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€¢Ã ¸Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¹â€°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€°Ã ¹Æ’หà¹â€° à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¹Å’à¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€º à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸â€ºÃ ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸² à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸â€ºÃ ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸²

             ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸Å¾ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸Å¾Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ save à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ à¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ึกà¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥

              1. หà¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸µÃ ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸¸Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢ à¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£ หมายà¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸â€šÃ ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸µ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ึกà¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥

              2. ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ สามารà¸â€“กà¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°

              Ensogo ลดราคา มิถุนายน 2020 Coupon & Promo Codes

              คูปองส่วนลดและ คูปอง ล่าสุดสำหรับร้าน Ensogo

              Related Stores

              Let us notify you when fresh coupons are found.