ติดตามเราได้ที่

Hongsamut ลดราคา มิถุนายน 2020

Top Hongsamut ลดราคา มิถุนายน 2020, Deals, Coupons & Codes

Save Saved
สมัครสมาชิก พร้อมสะสมคะแนนและหนังสือ

ประหยัดเงินด้วยดีลที่ยืนยันแล้ว 100% Hongsamut ลดราคา มิถุนายน 2019 รับราคาสินค้าที่ถูกที่สุดและประหยัดเงิน.

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
พบกับหนังสือยอดนิยม เลือกอ่านหนังสือดีๆ ได้เลยที่ Hongsamut

รับข้อเสนอที่ดีที่สุดที่ Super Saver Mama ประหยัดในการสั่งซื้อของคุณด้วยข้อเสนอ latets. Hongsamut ลดราคา มิถุนายน 2019

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
แอพอ่าน e-book ฟรี!

ข้อเสนอที่ดีที่สุดในวันนี้ Hongsamut ลดราคา มิถุนายน 2019 รับข้อเสนอพิเศษวันนี้.

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
สมัครสมาชิก พร้อมสะสมคะแนนและหนังสือ

ประหยัดเงินด้วยดีลที่ยืนยันแล้ว 100% Hongsamut ลดราคา มิถุนายน 2019 รับราคาสินค้าที่ถูกที่สุดและประหยัดเงิน.

Expiry: Dec-31-2019 0 Views
Save Saved
พบกับหนังสือยอดนิยม เลือกอ่านหนังสือดีๆ ได้เลยที่ Hongsamut

รับข้อเสนอที่ดีที่สุดที่ Super Saver Mama ประหยัดในการสั่งซื้อของคุณด้วยข้อเสนอ latets. Hongsamut ลดราคา มิถุนายน 2019

Expiry: Dec-31-2019 0 Views
Save Saved
แอพอ่าน e-book ฟรี!

ข้อเสนอที่ดีที่สุดในวันนี้ Hongsamut ลดราคา มิถุนายน 2019 รับข้อเสนอพิเศษวันนี้.

Expiry: Dec-31-2019 0 Views

Hongsamut ลดราคา มิถุนายน 2020

Best Hongsamut ลดราคา มิถุนายน 2020 2020 Coupon Details
สมัครสมาชิก พร้อมสะสมคะแนนและหนังสือ No Cod*****
พบกับหนังสือยอดนิยม เลือกอ่านหนังสือดีๆ ได้เลยที่ Hongsamut No Cod*****
แอพอ่าน e-book ฟรี! No Cod*****

More About Hongsamut ลดราคา มิถุนายน 2020

à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡ Hongsamut:

HONGSAMUT 

หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸´Ã ¸â€Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡ à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ë†Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹Å’มุà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’หมà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“แสà¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° สำà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’à¸â€šÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹â€¡Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’à¸Å“ีà¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­ à¸Å“ูà¹â€°Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หญà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸¢Ã ¸£Ã ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ วัยà¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢ วัยà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸¨Ã ¸¶Ã ¸Ã ¸©Ã ¸² หà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸â€ à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”à¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¹Ë† à¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸µÃ ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’กัà¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’กà¹â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“สà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Å“ลà¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€œÃ ¸² หà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¸Ã ¸£Ã ¸µÃ ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° สำหรัà¸Å¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸µÃ ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’แลà¹â€°Ã ¸§ à¸â„¢Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“หาà¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­ อà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¸Ã ¸£Ã ¸µÃ ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’แลà¹â€°Ã ¸§ ยัà¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“หาà¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸Å Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¹â€žÃ ¸â€”ยà¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ รà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€”รà¹Å’ à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ à¸Å“ลà¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ วอลแà¸â€¢Ã ¸£Ã ¹Å’, à¸Å¡Ã ¸±Ã ¸¥Ã ¸â€¹Ã ¸±Ã ¸â€ž, à¸â€ºÃ ¸²Ã ¹â€šÃ ¸Å¡Ã ¸¥ à¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸² à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ à¸Å“ลà¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€”ยà¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ à¸Å“กาวà¸â€Ã ¸µ อุà¸â€¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€šÃ ¸¡Ã ¸â€”ยà¹Å’, อุà¸Å Ã ¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¸â„¢Ã ¸µ à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸â„¢

à¸Ë†Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­

 • à¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€¡Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢ มีการแà¸Å¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¹â€ Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸Å Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¸â„¢ ออกแà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¸¶Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸â€Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¸² à¸â€”ำà¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢

 • à¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’มีการแà¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Å Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­

 • มีà¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢ social network à¸â€”ำà¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸Å¾Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€šÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸§Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸£Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸Å¾Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸â€”à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²

 • ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸£Ã ¸ à¸Å¾Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”à¹Å Ã ¸­Ã ¸â€ºÃ ¸®Ã ¸´Ã ¸â€¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸£Ã ¸ และมีการอัà¸Å¾Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¸â€¢Ã ¸¥Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²

 • มีà¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“อà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Å¸Ã ¸£Ã ¸µ à¸â€¹Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’หรือรà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£

 • สà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¸¸Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’à¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢ à¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’ à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â€šÃ ¸­Ã ¸Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢

 • à¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’รà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â€¡ สำà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’à¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸§ à¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸ à¸Ë†Ã ¸¶Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ำà¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€“ือและà¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸Å¾Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€šÃ ¸Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ำการสัà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ สำà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¸¸Ã ¹â€°Ã ¸¡Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸£Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¸±Ã ¸â€™Ã ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸ËœÃ ¸¸Ã ¸£Ã ¸Ã ¸´Ã ¸Ë†Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² กระà¸â€”รวà¸â€¡Ã ¸Å¾Ã ¸²Ã ¸â€œÃ ¸´Ã ¸Å Ã ¸¢Ã ¹Å’ มีà¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸â€šÃ ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸Å¾Ã ¸²Ã ¸â€œÃ ¸´Ã ¸Å Ã ¸¢Ã ¹Å’ à¸Å¾.ศ. 2499 à¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸¶Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“มัà¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸Å¡Ã ¸â€“à¹â€°Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸â„¢

 • มีระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸â€¢Ã ¸°Ã ¸Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¸â€¹Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¹â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸â€žÃ ¸¸Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸¢ à¸â€”ำà¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸¢Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸±Ã ¸Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢

 • มีระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ã ¸³Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¸µÃ ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’à¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’

 • ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µ à¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â€ à¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸Å¡Ã ¸´Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â€ à¹â€šÃ ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¹â€¡Ã ¸â€¢ และà¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ Tesco Lotus, Seven Eleven à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸â€Ã ¸§Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸Å¡Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸ à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หญà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸¨Ã ¸¶Ã ¸Ã ¸©Ã ¸² อาà¸Ë†Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢ กà¹â€¡Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Æ’กลà¹â€°Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€¹Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹Ã ¸â€”à¸Å¡Ã ¸â€”ุกมุมà¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¹â€žÃ ¸â€”ย

 • ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¹Ã ¸±Ã ¸Å¾Ã ¸Å¾Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â€¢Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’ à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸Å“ลà¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€ Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â€ Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢ à¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å Ã ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸Å“ลà¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢

 • หà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Å¸Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¹â€¡Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€  à¸Å“ูà¹â€°Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å Ã ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸Å“ลà¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹â€ 

 • มีà¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€”ยและà¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศ à¸â€¹Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’อืà¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â€ Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¹â€žÃ ¸â€”ยà¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µ à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸¶Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸â€Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡

 • มีระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¸°Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€°Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡ à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸ËœÃ ¹Å’กัà¸Å¡Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² กัà¸Å¡Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸«Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â€¡ à¸â€”ำà¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’มีการà¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸«Ã ¸§Ã ¸â€¢Ã ¸¥Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²

à¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢/à¸Å¸Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡

 • à¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸â€”ัà¹Ë†Ã ¸§Ã ¹â€šÃ ¸¥Ã ¸

 • อà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸§Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¾Ã ¸²Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢

 • à¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Ã ¸­Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸¡Ã ¸â€œÃ ¹Å’à¸â€Ã ¸µ

 • à¸â€¹Ã ¸²Ã ¸Å¡Ã ¸â€¹Ã ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸¶Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸Ë†

 • à¹â‚¬Ã ¸â€”à¸Å¾Ã ¸Å“ีà¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­

 • ลึกลัà¸Å¡Ã ¸Å¾Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸­Ã ¸¥

 • à¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å¾Ã ¹Ë†Ã ¸­/มาà¹â‚¬Ã ¸Å¸Ã ¸µÃ ¸¢/à¸Å Ã ¸µÃ ¸â€ž

 • หักà¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€°Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸¡

 • สà¸â€Ã ¹Æ’สแà¸Å¸Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸â€¹Ã ¸µ

 • à¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²

 • อิสระà¹â€žÃ ¸£Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â€

 • Boylove girllove

à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’

 • à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ Find Books à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศและà¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศ วิà¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­

  • à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’หลัก มอà¸â€¡Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¹Å’à¸Å Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€”ีà¹Ë† service และà¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸³Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² find books กà¹â€¡Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¹Å Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢ (à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’กà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢)

 • ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¹â€°Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­ à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€žÃ ¸³Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸°Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸«Ã ¸²Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸Å¡Ã ¸â€“à¹â€°Ã ¸§Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸­Ã ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸¥Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¸³Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸¢Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë† 7 วัà¸â„¢Ã ¸â€“ึà¸â€¡ 3 à¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢ à¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€¡Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸¡ ราà¸â€žÃ ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸¢Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸² ระà¸â€Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸«Ã ¸² à¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸«Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€šÃ ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸«Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศ สภาà¸Å¾Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­ และอืà¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â€  à¸â€”าà¸â€¡Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ราà¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€º แà¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸­Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€”าà¸â€¡ กรà¸â€œÃ ¸µÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“หาหà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€º หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ราà¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€”ำการยุà¸â€¢Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â€Ã ¹â€ 

 • กรอกรายละà¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸â€¡ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€“ัà¸â€Ã ¹â€žÃ ¸â€º

 • หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸² à¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’ ภาษาà¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’ ราà¸â€žÃ ¸²Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸Ã ¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ราà¸Å¡ à¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸µ(à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸Å¾Ã ¹â€šÃ ¸«Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹â€žÃ ¸Å¸Ã ¸¥Ã ¹Å’รูà¸â€ºÃ ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡) à¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°

ระยะà¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë† 1 อาà¸â€”ิà¸â€¢Ã ¸¢Ã ¹Å’ 1 à¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢ 3 à¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢ à¸â€“ึà¸â€¡ 1 à¸â€ºÃ ¸µ หรือà¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸¢Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“กรอกà¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€šÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° มีà¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸Ã ¸â€¢Ã ¸´ มากกวà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸Ã ¸â€¢Ã ¸´ 10-50% ราà¸â€žÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸Ã ¸â€¢Ã ¸´ 51-100% หรือà¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° และกำหà¸â„¢Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸ Ã ¸²Ã ¸Å¾Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° มีà¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸ Ã ¸²Ã ¸Å¾Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹Æ’หมà¹Ë† สภาà¸Å¾ 80-99% สภาà¸Å¾Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° มีà¸â€¢Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸â€Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° และà¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸¸Ã ¸ªÃ ¸ Ã ¸²Ã ¸Å¾Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¹Ã ¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸ Ã ¸²Ã ¸Å¾Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸â€¡

 • ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µ popup วà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸£Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â€žÃ ¸â€º

 • à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’ à¸â€”าà¸â€¡Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”à¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸â€”ย à¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ë†Ã ¸µÃ ¸â„¢ à¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸â€ºÃ ¸¥ และà¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â€ Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸ Ã ¸²Ã ¸Å¾Ã ¸â€Ã ¸µ วิà¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­

  • à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’หลัก มอà¸â€¡Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¹Å’à¸Å Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€”ีà¹Ë† service และà¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸³Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² second hand booà¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¹Å Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢ (à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’กà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢)

 • ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸Ã ¸¸Ã ¸¥ email à¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­ และหมายà¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸â€¢Ã ¸¸ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€“ัà¸â€Ã ¹â€žÃ ¸â€º

 • หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­ à¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡ ราà¸â€žÃ ¸²Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸ à¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸ และรูà¸â€ºÃ ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸Å¸Ã ¸¥Ã ¹Å’แà¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸µ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸â€¡ กà¹â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢ หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­

 • à¸â„¢Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€šÃ ¸â€”รà¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹Ã ¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡ และà¸â€”าà¸â€¡Ã ¸­Ã ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸¥ รายละà¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“หาอà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€”ีà¹Ë† service > second hand book

 • à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’หà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­ à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° วิà¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°

  • à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’หลัก มอà¸â€¡Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¹Å’à¸Å Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€”ีà¹Ë† service และà¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸³Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² Hongsamut Publish à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¹Å Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢ (à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’กà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢)

 • หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸Ã ¸¸Ã ¸¥ email à¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­ และà¸â„¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€ºÃ ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€° à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€“ัà¸â€Ã ¹â€žÃ ¸â€º

 • หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€  à¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­ à¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸² ราà¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢(à¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸¡) มีหมายà¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸â€š ISBN แลà¹â€°Ã ¸§Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë† มีหà¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë† à¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë† มีการà¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸â€žÃ ¸³Ã ¸Å“ิà¸â€Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡ à¸â€šÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”à¹Ë†Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸«Ã ¸£Ã ¹Ë† กระà¸â€Ã ¸²Ã ¸©Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸«Ã ¸â„¢ ลักษà¸â€œÃ ¸°Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸«Ã ¸â„¢ à¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸§Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’à¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’หà¹â€° à¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢ e-book หรือà¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë† มีà¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ุà¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’หรือà¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë† และà¹Æ’หà¹â€°Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸Å¸Ã ¸¥Ã ¹Å’à¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€°Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’à¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸Å¾Ã ¹â€šÃ ¸«Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸Å¾Ã ¹â€šÃ ¸«Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹â€žÃ ¸Å¸Ã ¸¥Ã ¹Å’ภายà¸â„¢Ã ¸­Ã ¸ แลà¹â€°Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¸¥Ã ¸´Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹Å’à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€ สำหรัà¸Å¡Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€œÃ ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’ à¸â€”าà¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€œÃ ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€°Ã ¸Å¾Ã ¸²Ã ¸°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’ยิà¸â„¢Ã ¸â€Ã ¸µ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢ หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’à¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡

 • à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸â€žÃ ¸³Ã ¸Å“ิà¸â€ และà¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸©Ã ¸² สามารà¸â€“à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸ à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸ service และà¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¹Å Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë† Proof Language à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£

วิà¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡

 1. à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’ แลà¹â€°Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸ à¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸³Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² Login/ Register Member à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¹Å Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë† Register Member à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢

 1. à¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­ à¸â„¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸Ã ¸¸Ã ¸¥ username password email และรูà¸â€ºÃ ¹â€šÃ ¸Å¾Ã ¸£Ã ¹â€žÃ ¸Å¸Ã ¸¥Ã ¹Å’สำหรัà¸Å¡Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹Ã ¸â€”à¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸â€¢Ã ¸â„¢ หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ Register กà¹â€¡Ã ¸â€“ือà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§

การà¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡

 1. à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¡Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸ à¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸³Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² Login/Register Member à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ Log in

 1. กรอก username และ password แลà¹â€°Ã ¸§Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ Log in

การแกà¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€šÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸â€žÃ ¸°Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸ªÃ ¸¡ à¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â€šÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸â€ à¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€ºÃ ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­

 1. หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë† log in à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¡Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸³Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² Edit Profile à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€”ำการà¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¹Å Ã ¸

 1. à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢ 3 แà¸â€”à¹â€¡Ã ¸â€º แà¸â€”à¹â€¡Ã ¸â€ºÃ ¹Ã ¸£Ã ¸Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹Ã ¸Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€šÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§ สามารà¸â€“à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸Ã ¸¸Ã ¸¥ รหัสà¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­ à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë† และรูà¸â€ºÃ ¹â€šÃ ¸Å¾Ã ¸£Ã ¹â€žÃ ¸Å¸Ã ¸¥Ã ¹Å’à¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Ã ¸Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€šÃ ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ึก à¸â„¢Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€Ã ¸¹Ã ¸â€žÃ ¸°Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸

 1. กà¸â€Ã ¹Ã ¸â€”à¹â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â€šÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€”ำการà¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ึกà¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€°

 2. แà¸â€”à¹â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’ สามารà¸â€“à¸â€Ã ¸¹Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸£ à¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”à¹Ë†Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸«Ã ¸£Ã ¹Ë† à¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸¡ และราà¸â€žÃ ¸²Ã ¸Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸Å¡Ã ¸²Ã ¸â€”

การà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡

 1. à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡ à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â€šÃ ¸â€ Ã ¸©Ã ¸â€œÃ ¸² ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢ à¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢ à¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸Å¾Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ Search

 1. à¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¹â€°Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¸­ หากà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€Ã ¸¹Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¹Å Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­

 1. หà¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸Å¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸ มีà¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­ หà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹Æ’à¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸¥Ã ¸â„¢Ã ¹Å’ กà¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€  หากà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸â€Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢ แสà¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€ºÃ ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸² อีà¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸¥ à¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢ à¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€° หากà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ึกà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â€šÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€”ำà¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ Add Favorite à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸°Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€Ã ¸¹Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸°Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€žÃ ¸£ à¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­ อีà¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸¥ และแà¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸Å¸Ã ¸¥Ã ¹Å’รายละà¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸Ã ¸â€ Send

 1. à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­ กà¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸§Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€° à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ Next à¸Å“ูà¹â€°Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“แà¸Å Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€šÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢ à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢ à¸Å“ูà¹â€°Ã ¸­Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸°Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸µÃ ¹â€šÃ ¸¡Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€žÃ ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸¡Ã ¸â€œÃ ¹Å’ รวมà¸â€“ึà¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€žÃ ¸´Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢ การà¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸°Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€žÃ ¸´Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸â€žÃ ¸°Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢ à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¸°Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡ comment

การสัà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡

 1. à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡ à¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€“à¸Å¡Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸³Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² Shopping à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¹Å Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²

 1. à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ à¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”หà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸² à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¢Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢ หà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€ºÃ ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸² MIRININTHEMOON หà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¹Å’หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡ หà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹Æ’หมà¹Ë† หà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”ำมือแà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸´Ã ¸â€Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Å¾Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡ à¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸Ã ¹Æ’หมà¹Ë†Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸³Ã ¸â€Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹Ã ¸£Ã ¸ หà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â€žÃ ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸¥Ã ¸â€ หากà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€Ã ¸¹Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸§Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§ i หากà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ã ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸â€¢Ã ¸°Ã ¸Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²

 1. à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€¢Ã ¸°Ã ¸Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸°Ã ¸Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² หากà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ à¸â€Ã ¸¹Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸¡ หากà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€”ำà¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡ QTY à¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ หากà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸¥Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ x สีแà¸â€Ã ¸â€¡ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Å¾Ã ¸±Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸¸Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡ ems à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡ ems à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€“ึà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸§Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² กà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â€šÃ ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¨Ã ¸©Ã ¸ªÃ ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹Å’ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â€šÃ ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸¸Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸°Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸¨Ã ¸©Ã ¸ªÃ ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€”ำà¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸â€¡Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸§ หากแกà¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€šÃ ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ Proceed to Checkout à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¹â€°Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢

 1. หà¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€“ูกà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë† หากà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Ã ¸Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€šÃ ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ Edit à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€“ูกà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Ã ¸Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€šÃ ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ Check Out

 1. à¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸Ã ¸¸Ã ¸¥ อีà¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸¥ และà¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡ à¸Å¾Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â€šÃ ¸â€”รà¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢ à¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸¢Ã ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥

 1. à¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸â€šÃ ¸£Ã ¸«Ã ¸±Ã ¸ªÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸´Ã ¸â€¡ และà¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Ã ¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€šÃ ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€¡ à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ การà¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸¹Ã ¹â€° ATM หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë† 3 à¸Å¡Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸µÃ ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â€šÃ ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸â€Ã ¸§Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ à¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸Ã ¸£ à¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£Ã ¹â€žÃ ¸â€”ยà¸Å¾Ã ¸²Ã ¸â€œÃ ¸´Ã ¸Å Ã ¸¢Ã ¹Å’ à¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£Ã ¸Ã ¸£Ã ¸¸Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€”ย อีกวิà¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢ à¸â€¹Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ VISA, MasterCard, American Express, JCB, และ à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸¢Ã ¹Å’สà¸Å¡Ã ¸²Ã ¸¢ หรือสามารà¸â€“à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸â€“าà¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹Ã ¸Ã ¹Ë† Counter Service, à¹â‚¬Ã ¸â€¹Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢, à¹â‚¬Ã ¸â€”สà¹â€šÃ ¸ à¹â€šÃ ¸¥Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸ª, และà¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ Just Pay อีกวีà¸ËœÃ ¸µÃ ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€šÃ ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¹â€¡Ã ¸â€¢Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹Å’กิà¹â€°Ã ¸â€¡ à¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£Ã ¹â€žÃ ¸â€”ยà¸Å¾Ã ¸²Ã ¸â€œÃ ¸´Ã ¸Å Ã ¸¢Ã ¹Å’ à¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£Ã ¸Ã ¸£Ã ¸¸Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€”ย à¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£Ã ¸Ã ¸£Ã ¸¸Ã ¸â€¡Ã ¸¨Ã ¸£Ã ¸µ และà¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£Ã ¸Ã ¸£Ã ¸¸Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”à¸Å¾ การà¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¸¹Ã ¹â€° ATM à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€šÃ ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸â€ºÃ ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’ สà¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¹â€¡Ã ¸â€¢Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹Å’กิà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸¢Ã ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â„¢ หากลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ By Paysbuy

 1. à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸² Paysbuy à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ à¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€“ูกà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡ และกà¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸â€“ือà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢

 1. สำหรัà¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€šÃ ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€šÃ ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸â€ºÃ ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€° และà¸â€“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€°Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸ªÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢ วิà¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸¢Ã ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸¢Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€”าà¸â€¡ email hongsamut.com@gmail.com อีกวิà¸ËœÃ ¸µÃ ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Ã ¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’ à¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸£Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸â€ºÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Ã ¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢

 1. à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸â€šÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸£Ã ¸ และกรอกรายละà¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢ วัà¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€”ำการà¹â€šÃ ¸­Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€šÃ ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€œ à¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€šÃ ¸­Ã ¸â„¢ à¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€”ำการà¹â€šÃ ¸­Ã ¸â„¢ รูà¸â€ºÃ ¸ªÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸â€ºÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€° และหมายà¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸â€¢Ã ¸¸ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹Ã ¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢ ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸°Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ à¸â€”าà¸â€¡Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²

 1. หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Ã ¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢ และà¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€“ูกà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ à¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€”ำการสà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸§Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ แà¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸¢Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸£Ã ¹Å’อาà¸â€”ิà¸â€¢Ã ¸¢Ã ¹Å’และวัà¸â„¢Ã ¸«Ã ¸¢Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸©Ã ¸â€œÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¹Å’à¸â€ºÃ ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€”ำการ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¹Ã ¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸Å“ลการà¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸­Ã ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸¥Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¸Å¾Ã ¸±Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸¸Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢ การสà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Å¾Ã ¸±Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸¸Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸² 3 : 7 วัà¸â„¢ สà¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸£Ã ¸¸Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”à¸Å¾Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸² 1 : 3 วัà¸â„¢

Hongsamut ลดราคา มิถุนายน 2020 Coupon & Promo Codes

คูปองส่วนลดและ ส่วนลด ล่าสุดสำหรับร้าน Hongsamut

Related Stores

Let us notify you when fresh coupons are found.