ติดตามเราได้ที่

Tmall ลดราคา มิถุนายน 2020

Top Tmall ลดราคา มิถุนายน 2020, Deals, Coupons & Codes

Tmall ลดราคา มิถุนายน 2020

Best Tmall ลดราคา มิถุนายน 2020 2020 Coupon Details
Tmall ลดราคาสินค้าแฟชั่น 60% เลือกช็ฮปอัพเดตเทรนแฟชั่นได้ก่อนใครราคาพิเศษสุดๆ No Cod*****

More About Tmall ลดราคา มิถุนายน 2020

à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡ Tmall:

TMall

TMall à¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€ºÃ ¸â€ºÃ ¸´Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”à¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸µÃ ¸Ã ¸â€šÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¹Æ’หญà¹Ë†Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¸Ë†Ã ¸µÃ ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸ Taobao à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸µ 2008 และà¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸µ 2014à¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€šÃ ¸¢Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢ Tmall Global สำหรัà¸Å¡Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ัà¹Ë†Ã ¸§Ã ¹â€šÃ ¸¥Ã ¸ มีกลุà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸³Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศ à¸â€”ีมอลลà¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ËœÃ ¸¸Ã ¸£Ã ¸Ã ¸´Ã ¸Ë†Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸·Ã ¸­ Alibaba Group à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€“ึà¸â€¡Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² 500 ลà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸â„¢ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¸Ë†Ã ¸µÃ ¸â„¢ ฮà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸â€¡ มาà¹â‚¬Ã ¸Ã ¹Å Ã ¸² และà¹â€žÃ ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸«Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸µÃ ¸Å¡Ã ¸²Ã ¸Å¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸£Ã ¸¸Ã ¹Å Ã ¸â€ºÃ ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’หลักà¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ อาลีà¸Å¡Ã ¸²Ã ¸Å¡Ã ¸², à¹â‚¬Ã ¸â€“าà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹Ë†Ã ¸², แลà¸â€”ีมอลลà¹Å’. อาลีà¸Å¡Ã ¸²Ã ¸Å¡Ã ¸² à¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­. à¹â‚¬Ã ¸â€“าà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ุกà¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€“ูก มีà¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹Ë†Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸¡ แà¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸Å¡ สà¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€“าà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€¡ à¸â€¹Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€°Ã ¸Å¾Ã ¸²Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¸Ë†Ã ¸µÃ ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศ รà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ุกรà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢ ราà¸â€žÃ ¸²Ã ¸­Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¹Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ แà¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“มัà¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€”à¹â€° สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸©Ã ¸±Ã ¸â€”à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Ë†Ã ¸â€Ã ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€“ุกà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸Ã ¸Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸¢ หรือà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸Å“ลิà¸â€¢Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ à¸Ë†Ã ¸¶Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“การัà¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸µÃ ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€”à¹â€°Ã ¸â€“ูกลิà¸â€šÃ ¸ªÃ ¸´Ã ¸â€”à¸ËœÃ ¸´Ã ¹Å’ à¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¹Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â€ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸ªÃ ¸±Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸Ã ¸©Ã ¸â€œÃ ¹Å’à¸Å¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸â€¢Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸©Ã ¸±Ã ¸â€”และà¸Å¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¸¸Ã ¸â€œÃ ¸ Ã ¸²Ã ¸Å¾Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¹â€°Ã ¸â€¡ à¸Å¾Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¸£Ã ¸â€œÃ ¸µÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€ºÃ ¸±Ã ¸Ã ¸«Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸¸Ã ¸â€ à¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸Ã ¸²Ã ¸â„¢ à¸â€”ีมอลลà¹Å’มีà¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หมà¹Ë†Ã ¹Æ’หà¹â€° à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ à¸â„¢Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¸Ë†Ã ¸µÃ ¸â„¢Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“สัà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸°Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’มีà¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ัà¹Ë†Ã ¸§Ã ¹â€šÃ ¸¥Ã ¸

สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸§Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ มีà¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸â€¹Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸µÃ ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’à¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸´ มีà¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¹â€¡Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’และหà¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ Zara, Elle, Sketchers, Adidas, Estee Lauder, MANGO และอืà¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â€  à¸â€¹Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€“ูกมากกวà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â€  สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â€ Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸«Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ัà¹Ë†Ã ¸§Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“หาà¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’

à¸â€žÃ ¸¸Ã ¸â€œÃ ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸² à¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸Å¾Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸â€” หรือลà¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¹â€°Ã ¸² à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸°Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸Å¾Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸â€”สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’หมà¹Ë†Ã ¹â€ Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹â€ Ã ¸â€¢Ã ¸¥Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸² ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹Æ’หมà¹Ë† รุà¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หมà¹Ë† และà¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸â€žÃ ¸£ à¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¹Æ’หมà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€ และอัà¸Å¾Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸â€”รวà¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸§Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â€ 

à¸â„¢Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¸â€ºÃ ¸Ã ¸â€¢Ã ¸´ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€ºÃ ¸â€ºÃ ¸´Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸­Ã ¸Å¾Ã ¸¥Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸Å Ã ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€“ือสำหรัà¸Å¡ iPhone และ Android

รà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸â€“ูกแà¸Å¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”

 1. รà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’à¸â„¢Ã ¸³Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â€¡ à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’มาà¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡ à¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸§Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’

 2. รà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¹Ã ¸â€”à¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢ à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’อืà¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢ รà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’แลà¹â€°Ã ¸§Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢

 3. รà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸Å¸Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸Å Ã ¸ªÃ ¹Å’à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â€ Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸§Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢ à¸â€žÃ ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¹Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸Å¸Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ วัà¸â€¢Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸â„¢

การà¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”à¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸â€žÃ ¸±Ã ¸ สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å¡Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸¹Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¹Ã ¸â€”à¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢ แà¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸¡ รวมà¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€šÃ ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Å¸Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸³Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² à¸â€°Ã ¸°Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”à¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â€šÃ ¸¢Ã ¸Å Ã ¸â„¢Ã ¹Å’สูà¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²

à¸â€”ีมอลลà¹Å’à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹â€¡Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€“ึà¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸±Ã ¸Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Ë†Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸â€¢Ã ¸¸Ã ¸Å“ลà¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸Å“à¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€šÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸ªÃ ¹Å’à¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â€¡ à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸Å“ลิà¸â€¢Ã ¸ Ã ¸±Ã ¸â€œÃ ¸â€˜Ã ¹Å’à¸â€Ã ¸¹Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸Å“ิวà¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸ Ã ¸²Ã ¸Å¾Ã ¸Å“ิวหà¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸²Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Ã ¸Å¾Ã ¹â€° à¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸Ë†Ã ¸¶Ã ¸â€¡Ã ¸Å¾Ã ¸±Ã ¸â€™Ã ¸â„¢Ã ¸²Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€”à¸â€Ã ¸¥Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢ à¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€”ีหลัà¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â€Ã ¹â€  ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€ºÃ ¸â€ºÃ ¸´Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’มาแลà¹â€°Ã ¸§Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸µ à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸µ à¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€”ำการยืà¸â„¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸â€¢Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ และà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸¢Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’มากà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€”à¸â€Ã ¸¥Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° 50 วัà¸â„¢ à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸â€ (ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡ SMS, à¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¹Ã ¸Å Ã ¸â€¢, และ e-mail à¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’กลà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸â€ หากà¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡) à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¹â€¡Ã ¸â€Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢ สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€”à¸â€Ã ¸¥Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸ªÃ ¸±Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸Ã ¸©Ã ¸â€œÃ ¹Å’à¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸¨Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸â€Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€º

à¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸â€Ã ¸§Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸Å¡Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° การà¸Å“à¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”à¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸Å¸Ã ¸Å¸Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸­Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹â€¡Ã ¸Ã ¸â€”รอà¸â„¢Ã ¸´Ã ¸Ã ¸ªÃ ¹Å’à¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€  ราà¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸³Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ 600 หยวà¸â„¢ ระยะà¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ แà¸Å¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢ แà¸Å¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸«Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢ และแà¸Å¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢ à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¸´Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â€Ã ¹â€  สà¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸«Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¸´Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â€žÃ ¸â€º

à¸â€”ีมอลลà¹Å’รัà¸Å¡Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢ à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“กรอกà¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸â€¢Ã ¸¸Ã ¸Å“ลà¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¸â€žÃ ¸³Ã ¸­Ã ¸ËœÃ ¸´Ã ¸Å¡Ã ¸²Ã ¸¢ และรูà¸â€ºÃ ¸ Ã ¸²Ã ¸Å¾Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€ºÃ ¸Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€œÃ ¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¹â€¡Ã ¸â€Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢ กรà¸â€œÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸´Ã ¸â€Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¹â€°Ã ¸² สามารà¸â€“กà¸â€ “สัà¹Ë†Ã ¸â„¢Ã¢â‚¬Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’รัà¸Å¡Ã ¸â€”ราà¸Å¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸§Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€

ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸¡Ã ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸§Ã ¸´Ã ¸§Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸¢Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â€ Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€° à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€Ã ¸¹Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² และà¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€“ูกสัà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€“ูกà¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¹Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¸²Ã ¸§ à¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¸²Ã ¸§ และà¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¸²Ã ¸§ รีวิวà¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“อà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â€ 

à¹Æ’à¸â„¢Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸¨Ã ¸©Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â€žÃ ¸â€º à¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”à¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² แยกยà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°

 1. สà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² : หากà¹â‚¬Ã ¸Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€° (à¸Å“ิà¸â€Ã ¸Å¾Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â€¡ à¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Å“ิà¸â€Ã ¸Å¾Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€ºÃ ¸±Ã ¸Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ รà¸â€“à¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸Å“ิà¸â€) à¸â€”าà¸â€¡Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’ยิà¸â„¢Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢

 2. à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€“ึà¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å¡Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢ : สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”à¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸Å¸Ã ¸Å¸Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€šÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¹Æ’หญà¹Ë†Ã ¸â€“ึà¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å¡Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸â€œÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸â€

 3. à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² : ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¹â€¡Ã ¸â€Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸Å¡Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸Å¸Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°

 4. à¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€ºÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸¢ : สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€° กรà¸â€œÃ ¸µÃ ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€“ึà¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€šÃ ¸­Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢

 5. การัà¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸µÃ ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€”à¹â€° : กรà¸â€œÃ ¸µÃ ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸Å¾Ã ¸Å¡Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¹Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸â€¡ à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¸â€“ึà¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¸¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’วà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸Ë†Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸â€¡Ã ¹â€ 

 6. รัà¸Å¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€ºÃ ¸µ : สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å¡Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€ºÃ ¸µÃ ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’

ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“หาสà¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢ Taobao VIP à¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸¨Ã ¸© การà¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€“าà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸§Ã ¸µÃ ¹â€žÃ ¸­Ã ¸Å¾Ã ¸µÃ ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€žÃ ¸°Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² (à¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¸°Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€ºÃ ¸â€ºÃ ¸´Ã ¹â€°Ã ¸â€¡) à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸°Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸â€“ึà¸â€¡Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸â€Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€“าà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸§Ã ¸µÃ ¹â€žÃ ¸­Ã ¸Å¾Ã ¸µ

à¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² กัà¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸². à¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“กà¸â€Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¹â€šÃ ¸â€ Ã ¸©Ã ¸â€œÃ ¸²Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’หรือà¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â€  à¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸¢Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ã ¸³Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸â€ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¹â€°Ã ¸³Ã ¸â€¹Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€žÃ ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â€Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢

วัà¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë† 11 à¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Å¾Ã ¸¤Ã ¸¨Ã ¸Ë†Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â„¢ à¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ุกà¸â€ºÃ ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€°Ã ¸¥Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸â€°Ã ¸¥Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¸Ë†Ã ¸µÃ ¸â„¢ à¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µ à¹â€šÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¹â€šÃ ¸¡Ã ¸Å Ã ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ “Double 11†สà¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸â€¹Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸¨Ã ¸©Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸µ 2014 ยอà¸â€Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¹Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸«Ã ¹â€°Ã ¸­ Elle à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€“ึà¸â€¡Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â€¹Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹Å’ à¸â€ºÃ ¸µ 2015 à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸Å¾Ã ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€“ึà¸â€¡ 68.67 à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸â€¹Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹Å’ และà¸â€“ูกà¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Æ’หญà¹Ë†Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸¥Ã ¸ à¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¸â€”อà¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’ à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€ºÃ ¸µÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€°Ã ¸¥Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸â€°Ã ¸¥Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¸â„¢Ã ¹â€šÃ ¸ªÃ ¸â€ à¸â€”ีมอลลà¹Å’à¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸¨Ã ¸©Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Å Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸±Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€° à¸â„¢Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’ยัà¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€”อà¸â€Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€”ำรายการสัà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢Ã ¸â€”ัà¸â„¢Ã ¸â€”ีà¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ วิà¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸¨Ã ¸©Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€Ã ¸¹Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸ªÃ ¸±Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸Ã ¸©Ã ¸â€œÃ ¹Å’ 1111 ละกà¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸¨Ã ¸©Ã ¹â‚¬Ã ¸â€°Ã ¸Å¾Ã ¸²Ã ¸°Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€“ูกกà¹â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸¡Ã ¸Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢

สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸§Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸â€“ูกà¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”à¹Æ’หญà¹Ë†Ã ¹â€ Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸¡Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¹Å’à¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹â€ Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸ à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸£Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’ หมวà¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€¹Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­ à¸â€Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°

 • สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸«Ã ¸Ã ¸´Ã ¸â€¡

 • สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸Å Ã ¸²Ã ¸¢

 • อุà¸â€ºÃ ¸Ã ¸£Ã ¸â€œÃ ¹Å’กลาà¸â€¡Ã ¹Ã ¸Ë†Ã ¹â€°Ã ¸â€¡

 • à¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸­Ã ¸²Ã ¸â€¡ à¸â€Ã ¸¹Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸¸Ã ¸â€žÃ ¸â€žÃ ¸¥

 • à¸â„¢Ã ¸²Ã ¸¬Ã ¸´Ã ¸Ã ¸² à¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸â€Ã ¸±Ã ¸Å¡ แวà¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸²

 • à¹â€šÃ ¸â€”รศัà¸Å¾Ã ¸â€”à¹Å’มือà¸â€“ือ อุà¸â€ºÃ ¸Ã ¸£Ã ¸â€œÃ ¹Å’à¸â€žÃ ¸­Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¸§Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’

 • à¸â€šÃ ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸â€šÃ ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸µÃ ¹â€°Ã ¸¢Ã ¸§ อาหารà¸â„¢Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²

 • à¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹â€žÃ ¸Å¸Ã ¸Å¸Ã ¹â€°Ã ¸²

 • à¹â‚¬Ã ¸Å¸Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â„¢Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’ วัสà¸â€Ã ¸¸Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¡

 • ยาà¸â„¢Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹Å’

 • สิà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€”อ à¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡ à¸â€Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹â€°

 • สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€šÃ ¸ Ã ¸²Ã ¸Å¾

 • à¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸±Ã ¸§ สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡ สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸³Ã ¸«Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸§Ã ¹Å’à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸¢Ã ¸â€¡

 • หà¸â„¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¸­ à¸â€Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸µ à¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸µ

 • สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸ Lynx Supermarket

à¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸µÃ ¸Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€“ูก à¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸Å“à¹â€°Ã ¸² อาหาร ยา à¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸â€”ัà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸â€“ยà¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹Å’ (มีรà¸â€“ยà¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹Å’หรูà¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢) à¸â€”ำà¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€”ุกอยà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­ สามารà¸â€“หาà¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸§ à¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢ และยัà¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€“ูกกวà¹Ë†Ã ¸²

ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢

 1. à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€”าà¸â€¡ PayPal : ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸µÃ ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡ PayPal และà¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸µÃ ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸¶Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢ Paypal à¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°

 2. à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸µÃ ¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£ หรือ online banking : กรà¸â€œÃ ¸µÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ำการà¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢ à¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸µ Alipay à¸â€¹Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€“อà¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°

 3. à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢ : กรà¸â€œÃ ¸µÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ำการà¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢ à¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£

 4. à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹Ã ¸â€”à¸â„¢ : ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹Ã ¸â€”à¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸·Ã ¸â„¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†

 5. à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡ Quick Pay : à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¹Ã ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸§ หลัà¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â€  (à¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­ à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë† à¸Å¡Ã ¸±Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸µÃ ¸ËœÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸£ à¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢ และอืà¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â€ ) อีกà¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¢Ã ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸¢Ã ¸²Ã ¸

 6. à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€”าà¸â€¡ Alipay : à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸¥Ã ¸â„¢Ã ¹Å’ à¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸â€Ã ¸§Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸Å¡Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹Æ’à¸Ë†Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศ มีà¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¸ Ã ¸±Ã ¸¢ à¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€“ือà¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ำการà¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸¢Ã ¹Å’กà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢ สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸¢Ã ¹Å’

หà¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¹Ã ¸£Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’กà¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â€ Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸Å Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€ºÃ ¸â€ºÃ ¸´Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸­Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â€ Ã ¸â€”ัà¹Ë†Ã ¸§Ã ¹â€žÃ ¸â€º à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¹Å Ã ¸­Ã ¸Ã ¸­Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¸â€Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€º แà¸â€“à¸Å¡Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€  à¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸ à¸â€žÃ ¸°Ã ¹Ã ¸â„¢Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸°Ã ¸ªÃ ¸¡ à¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸°Ã ¸Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸² รà¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€šÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸â€ à¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸±Ã ¸â€ และà¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“กรอกà¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² หรือแฮà¸Å Ã ¹Ã ¸â€”กสิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢ แลà¹â€°Ã ¸§Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ã ¸â€Ã ¸â€¡


 

à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸² à¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸² à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€° ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸² มีแà¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€ Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸ à¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸­Ã ¸µÃ ¹â€° ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸â„¢Ã ¸â€Ã ¹Å’à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€šÃ ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸­Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸â€šÃ ¸¶Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸². มีà¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡ à¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¸Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â„¢Ã ¸´Ã ¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸ Ã ¸â€”อืà¹Ë†Ã ¸â„¢Ã ¹â€  ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸³Ã ¸â€Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢ มีà¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸² à¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â„¢Ã ¸´Ã ¸¢Ã ¸¡ สิà¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’หมà¹Ë† หรือการลà¸â€Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸². à¹Æ’à¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Ã ¸ªÃ ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€ºÃ ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² ราà¸â€žÃ ¸² à¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² และà¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸â€¢Ã ¹Å Ã ¸­Ã ¸


 

การà¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“สัà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’à¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ะà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢ à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°

 1. à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’ www.tmall.com สัà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€¹Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸â„¢ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¸³Ã ¸â€”ีà¹Ë† 3 à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸¨Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€º

 1. à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹â€¡Ã ¸Ã ¹â€  à¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­ terms and agreements หรือหà¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€šÃ ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸´Ã ¸Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ã ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€º

 1. à¸â€šÃ ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â€“ัà¸â€Ã ¹â€žÃ ¸â€º à¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â€šÃ ¸â€”รศัà¸Å¾Ã ¸â€”à¹Å’ลà¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€º à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸£Ã ¸Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸ +66 และà¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€“ัà¸â€Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â€šÃ ¸â€”รศัà¸Å¾Ã ¸â€”à¹Å’à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸â€šÃ ¸¨Ã ¸¹Ã ¸â„¢Ã ¸¢Ã ¹Å’à¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€°Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¸¶Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§ à¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ กรà¸â€œÃ ¸µÃ ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â€šÃ ¸â€”รศัà¸Å¾Ã ¸â€”à¹Å’ 081-222-3333 à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢ 812223333 à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸¥Ã ¸´Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¹Å’à¸â€¹Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡ >> แลà¹â€°Ã ¸§Ã ¸¥Ã ¸²Ã ¸Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸â€šÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€ (à¸â€žÃ ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ slide มือà¸â€“ือ iphone)

 1. กรà¸â€œÃ ¸µÃ ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸â€“ูกà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡ ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹Æ’สà¹Ë† CAPTCHA code à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¸ Ã ¸±Ã ¸¢ à¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸¸Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸Ã ¸©Ã ¸£Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸©Ã ¸²Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸¤Ã ¸©Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€œ 4 à¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸¡ à¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ã ¸â€Ã ¸â€¡

 1. à¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸¡Ã ¸µ SMS สà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€“ือà¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸â€šÃ ¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â€šÃ ¸â€”รà¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€šÃ ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸â€š 6 หลักà¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸ SMS à¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸¡ à¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ã ¸â€Ã ¸â€¡

 1. à¸â€“ัà¸â€Ã ¹â€žÃ ¸â€º ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸ password สอà¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢ (à¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€šÃ ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸¸ password à¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸Ã ¸©Ã ¸£Ã ¹Ã ¸¥Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸â€š à¸â€¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸â€¢Ã ¹Ë† 6 à¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸â„¢Ã ¸â€“ึà¸â€¡ 20 à¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§) à¸Å¾Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸¸ username à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€° อยà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸¡Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£ log in à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸´Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸â€“ัà¸â€Ã ¹â€žÃ ¸â€º à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸¸Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ã ¸â€Ã ¸â€¡

 1. à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€“ูกà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡ SMS ยืà¸â„¢Ã ¸¢Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’ à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€”ำการ activate à¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢ Alipay à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²

à¸â€šÃ ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”ีมอลลà¹Å’

 1. ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸â€Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸§Ã ¹â€žÃ ¸§Ã ¹â€°Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸â„¢ หรือà¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸«Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸°Ã ¸Ë†Ã ¸â€¡ à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸£Ã ¸â€œÃ ¸µÃ ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸¡Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸Å Ã ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â„¢Ã ¸­Ã ¸â„¢ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¸â€Ã ¸¹Ã ¸£Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¹â€¡Ã ¸¡ ราà¸â€žÃ ¸²Ã ¹â€šÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¹â€šÃ ¸¡Ã ¸Å Ã ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â„¢ (ลà¸â€Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§) à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¸â„¢Ã ¸²Ã ¸â€ สีà¸â€šÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² à¸Ë†Ã ¸³Ã ¸â„¢Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€° à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ à¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€ºÃ ¸â€ºÃ ¸´Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ã ¸â€Ã ¸â€¡ à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¸Å Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¸¹ à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸£Ã ¸â€œÃ ¸µÃ ¸â„¢Ã ¸µÃ ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¸Å Ã ¸¡Ã ¸Å¾Ã ¸¹

 1. à¸â€šÃ ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸² สิà¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ à¸Å¾Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë† (à¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹Ã ¸£Ã ¸ à¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸ªÃ ¸¸Ã ¸â€Ã ¸â€”à¹â€°Ã ¸²Ã ¸¢ และà¸Å Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¹â€žÃ ¸â€”ย à¹Æ’หà¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸Ã ¸©Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸ Ã ¸²Ã ¸Å¾) à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë† รหัสà¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸©Ã ¸â€œÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¹Å’ à¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡ à¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’มือà¸â€“ือ และà¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¸Å¡Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢ (อยà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸«Ã ¸±Ã ¸ªÃ ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢ +66 สำหรัà¸Å¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¹â€žÃ ¸â€”ย) à¸Å¾Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¹Å Ã ¸Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€šÃ ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¢Ã ¸Ã ¸¥Ã ¸â€¡ à¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ã ¸â€Ã ¸â€¡


 

 1. à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸«Ã ¸â„¢Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸«Ã ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸£Ã ¸¸Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡ รายละà¹â‚¬Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸§Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€ ราà¸â€žÃ ¸² à¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€šÃ ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹â€  และสรุà¸â€ºÃ ¸£Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¸¢Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¸â€”ัà¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸¡Ã ¸â€ à¸â€“à¹â€°Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸¹Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â€žÃ ¸­Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¸Ã ¸´Ã ¸£Ã ¹Å’มà¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­ กà¹â€¡Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ã ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸¢ (อยà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸¡Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë† check à¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ã ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸â€ºÃ ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¹Ã ¸â€Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸«Ã ¸¥Ã ¸µÃ ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸µÃ ¹Ë†Ã ¸¢Ã ¸â€¡Ã ¸â€ºÃ ¸±Ã ¸Ã ¸«Ã ¸²Ã ¹Æ’à¸â„¢Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸±Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²)

 1. à¸â€šÃ ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸±Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Æ’à¸Å Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸²Ã ¸â„¢ Alipay ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Å¾Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â€Ã ¸Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢ à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸â„¢Ã ¸Å¾Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â€Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸â€šÃ ¸«Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§ และà¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸â€šÃ ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¹â‚¬Ã ¸â€Ã ¸²Ã ¸â€¡Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸¢ à¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸â€šÃ ¸â€¹Ã ¹â€°Ã ¸³Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢ หรือà¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸â€šÃ ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢ à¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€žÃ ¸§Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸â€ºÃ ¸¥Ã ¸­Ã ¸â€Ã ¸ Ã ¸±Ã ¸¢

 1. à¸â€“ัà¸â€Ã ¹â€žÃ ¸â€º ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¡Ã ¸´Ã ¸â„¢Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸§Ã ¸´Ã ¸ËœÃ ¸µÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¢Ã ¸Ã ¸±Ã ¸â„¢

  1. à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸â€Ã ¸´Ã ¸â€¢Ã ¸§Ã ¸µÃ ¸â€¹Ã ¹Ë†Ã ¸² มาสà¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’การà¹Å’à¸â€ หรือà¹â‚¬Ã ¸Ë†Ã ¸â€¹Ã ¸µÃ ¸Å¡Ã ¸µ

  2. à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¹â‚¬Ã ¸Å Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸­Ã ¸µÃ ¹Ã ¸Å¡Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹Å’กิà¹â€°Ã ¸â€¡

  3. à¸Å Ã ¸³Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å“à¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â€¡Ã ¸â€žÃ ¹â€šÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¹Å’ eNETS


 

 1. à¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¸£Ã ¸°Ã ¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¹â‚¬Ã ¸Å¾Ã ¸´Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸â€¢Ã ¸´Ã ¸¡Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ หมายà¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸â€šÃ ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¹Å’à¸â€ à¸Å Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Å“ูà¹â€°Ã ¸â€“ือà¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£ à¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸­Ã ¸²Ã ¸¢Ã ¸¸Ã ¸â€“ึà¸â€¡ รหัสหลัà¸â€¡Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£ 3 à¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§ และ email

 1. à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¸â€¡Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¸¥Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â€¡ ระà¸Å¡Ã ¸Å¡Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸Å¡Ã ¸±Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸µÃ ¸Ã ¸â€žÃ ¸£Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â€¡ à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¡Ã ¸¹Ã ¸¥Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€žÃ ¸·Ã ¸­ à¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศ (à¹â‚¬Ã ¸¥Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€¢Ã ¸±Ã ¸§Ã ¸­Ã ¸±Ã ¸Ã ¸©Ã ¸£Ã ¸â€¢Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸£Ã ¸¹Ã ¸â€º สำหรัà¸Å¡Ã ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸°Ã ¹â‚¬Ã ¸â€”ศà¹â€žÃ ¸â€”ย) à¸Ë†Ã ¸±Ã ¸â€¡Ã ¸«Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â€ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¸­Ã ¸â€¡ à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸â€”ัà¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë† 1 à¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸¹Ã ¹Ë†Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¸£Ã ¸â€”ัà¸â€Ã ¸â€”ีà¹Ë† 2 (à¹â€žÃ ¸¡Ã ¹Ë†Ã ¸Ë†Ã ¸³Ã ¹â‚¬Ã ¸â€ºÃ ¹â€¡Ã ¸â„¢Ã ¸â€¢Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â€¡Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¸Ã ¹â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°) รหัสà¹â€žÃ ¸â€ºÃ ¸£Ã ¸©Ã ¸â€œÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¹Å’ à¹â‚¬Ã ¸Å¡Ã ¸­Ã ¸£Ã ¹Å’à¹â€šÃ ¸â€”รศัà¸Å¾Ã ¸â€”à¹Å’ à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸£Ã ¸­Ã ¸Ã ¹â‚¬Ã ¸ªÃ ¸£Ã ¹â€¡Ã ¸Ë†Ã ¹Æ’หà¹â€°Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¸ªÃ ¹â€°Ã ¸¡

 1. à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸Ã ¸â€Ã ¸â€ºÃ ¸¸Ã ¹Ë†Ã ¸¡Ã ¸ªÃ ¸µÃ ¸ªÃ ¹â€°Ã ¸¡Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¸µÃ ¸â€žÃ ¸³Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸² success สีà¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¸µÃ ¸¢Ã ¸§ à¸â€“ือวà¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¸±Ã ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€¹Ã ¸·Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸â„¢Ã ¸±Ã ¹â€°Ã ¸â„¢Ã ¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¸ªÃ ¸¡Ã ¸Å¡Ã ¸¹Ã ¸£Ã ¸â€œÃ ¹Å’

 2. à¹â‚¬Ã ¸¡Ã ¸·Ã ¹Ë†Ã ¸­Ã ¸â€”ำรายการà¹â‚¬Ã ¸£Ã ¸µÃ ¸¢Ã ¸Å¡Ã ¸£Ã ¹â€°Ã ¸­Ã ¸¢Ã ¹Ã ¸¥Ã ¹â€°Ã ¸§ ลูกà¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸ªÃ ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸â€“à¹â‚¬Ã ¸â€šÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸¡Ã ¸²Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸Ë†Ã ¸ªÃ ¸­Ã ¸Å¡Ã ¸ªÃ ¸â€“าà¸â„¢Ã ¸°Ã ¸Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸ªÃ ¸´Ã ¸â„¢Ã ¸â€žÃ ¹â€°Ã ¸²Ã ¸£Ã ¸§Ã ¸¡Ã ¸â€“ึà¸â€¡Ã ¸§Ã ¸±Ã ¸â„¢Ã ¸â€”ีà¹Ë†Ã ¸â€žÃ ¸²Ã ¸â€Ã ¸§Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸â„¢Ã ¹Ë†Ã ¸²Ã ¸Ë†Ã ¸°Ã ¸ªÃ ¹Ë†Ã ¸â€¡Ã ¸â€“ึà¸â€¡Ã ¹â€žÃ ¸â€Ã ¹â€°Ã ¸Ë†Ã ¸²Ã ¸Ã ¸â€”าà¸â€¡Ã ¹â‚¬Ã ¸§Ã ¹â€¡Ã ¸Å¡Ã ¹â€žÃ ¸â€¹Ã ¸â€¢Ã ¹Å’à¹â€šÃ ¸â€Ã ¸¢Ã ¸â€¢Ã ¸£Ã ¸â€¡

Tmall ลดราคา มิถุนายน 2020 Coupon & Promo Codes

คูปองส่วนลดและ ส่วนลด ล่าสุดสำหรับร้าน Tmall

Related Stores

Let us notify you when fresh coupons are found.