THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Aliexpress giảm giá Tháng Sáu 2020

Top Aliexpress giảm giá Tháng Sáu 2020, Deals, Coupons & Codes

Save Saved
Ưu đãi lớn mỗi ngày với Aliexpress

Ưu đãi tốt nhất hôm nay Aliexpress giảm giá Tháng Sáu 2019. Nhận ưu đãi độc quyền ngay hôm nay.

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Mã giảm giá MidYearSale độc quyền tại Picodi

Kiểm tra Thỏa thuận Aliexpress giảm giá Tháng Sáu 2019 bất bại này. Đặt hàng ngay bây giờ.

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Miễn phí giao hàng tại AliExpress

Tiết kiệm tiền với 100% ưu đãi được xác minh hàng đầu. Aliexpress giảm giá Tháng Sáu 2019 Nhận giá rẻ nhất cho sản phẩm và tiết kiệm tiền.

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Ưu đãi lớn mỗi ngày với Aliexpress

Ưu đãi tốt nhất hôm nay Aliexpress giảm giá Tháng Sáu 2019. Nhận ưu đãi độc quyền ngay hôm nay.

Expiry: Dec-31-2019 0 Views
Save Saved
Mã giảm giá MidYearSale độc quyền tại Picodi

Kiểm tra Thỏa thuận Aliexpress giảm giá Tháng Sáu 2019 bất bại này. Đặt hàng ngay bây giờ.

Expiry: Dec-31-2019 0 Views
Save Saved
Miễn phí giao hàng tại AliExpress

Tiết kiệm tiền với 100% ưu đãi được xác minh hàng đầu. Aliexpress giảm giá Tháng Sáu 2019 Nhận giá rẻ nhất cho sản phẩm và tiết kiệm tiền.

Expiry: Dec-31-2019 0 Views

Aliexpress giảm giá Tháng Sáu 2020

Best Aliexpress giảm giá Tháng Sáu 2020 2020 Coupon Details
Ưu đãi lớn mỗi ngày với Aliexpress No Cod*****
Mã giảm giá MidYearSale độc quyền tại Picodi No Cod*****
Miễn phí giao hàng tại AliExpress No Cod*****

More About Aliexpress giảm giá Tháng Sáu 2020

Nhiều hơn về Aliexpress:

Giá»â€ºi thiá»â€¡u tá»â€¢ng quan Aliexpress

Alibaba.com là sàn thưÆ¡ng mại Ä‘iá»â€¡n tá»­ dành cho doanh nghiá»â€¡p B2B hàng đầu thế. Thành lập năm 1999, Alibaba.com tạo Ä‘iều kiá»â€¡n thuận lợi cho hàng triá»â€¡u nhà nhập khẩu và nhà cung cấp toàn cầu giao thưÆ¡ng trá»±c tuyến vá»â€ºi nhau. Há»â€¡ thá»â€˜ng các sàn giao dá»â€¹ch của Alibaba tạo lên má»â„¢t cá»â„¢ng Ä‘á»â€œng 53,4 triá»â€¡u ngưá»i dùng từ 240 quá»â€˜c gia và vùng lãnh thá»â€¢. Trụ sá»Å¸ chính tại Hàng Châu - Trung Quá»â€˜c, Alibaba.com có hÆ¡n 9 triá»â€¡u nhân viên chính thức và văn phòng tại hÆ¡n 40 thành phá»â€˜ á»Å¸ Trung Quá»â€˜c, Châu Âu và Mỹ.

AliExpress.com là má»â„¢t trang web con của tập Ä‘oàn Alibaba (Alibaba.com). Đây là má»â„¢t trang web cho chuyên kinh doanh về mảng bán lẻ cho các khách hàng cá nhân. Tuy có trụ sá»Å¸ tại Trung Quá»â€˜c, nhÆ°ng bạn vẫn có thá»Æ’ tham khảo và mua hàng từ AliExpress.com thông qua chuyên trang tiếng Viá»â€¡t: vi. AliExpress.com. Giao diá»â€¡n của trang này viết bằng tiếng Viá»â€¡t và giá cả cÅ©ng nhÆ° các chính sách đều giữ nguyên không thay Ä‘á»â€¢i. Tuy nhiên, nếu vá»â€˜n tiếng Anh của bạn tá»â€˜t thì nên sá»­ dụng giao diá»â€¡n tiếng Anh hÆ¡n, vì phần dá»â€¹ch thuật của AliExpress.com hầu nhÆ° tá»± Ä‘á»â„¢ng nên phiên bản tiếng Viá»â€¡t có ná»â„¢i dung rất khó hiá»Æ’u.

Điá»Æ’m đặc biá»â€¡t của AliExpress là có Chính sách bảo vá»â€¡ ngưá»i mua rõ ràng : được đặt lên thành trọng tâm thưÆ¡ng mại của công ty trong phần “Bảo vá»â€¡ Ngưá»i muaâ€. Bạn hoàn toàn có thá»Æ’ nhận được khoản bá»â€œi hoàn nếu sản phẩm bá»â€¹ thất lạc sau 2 tháng đặt hàng, hoặc nhận đền bù nếu sản phẩm nhận được không giá»â€˜ng nhÆ° mô tả. Nếu hàng bá»â€¹ hÆ° hỏng trong quá trình vận chuyá»Æ’n, bạn hoàn toàn có thá»Æ’ khiếu nại Ä‘á»Æ’ được nhà cung cấp Ä‘á»â€¢i sản phẩm má»â€ºi cho mình. Hàng hóa trên AliExpress được chọn lọc kỹ lưỡng chứ không nhÆ° những trang web khác, nên bạn có thá»Æ’ yên tâm về chất lượng các quầy hàng. Điá»Æ’m đáng lÆ°u ý khi chọn mua sản phẩm là về giá cả cÅ©ng nhÆ° các chính sách được nêu ra á»Å¸ từng quầy hàng.

Các sản phẩm và Ä‘á»â€˜i tác liên kết

Vá»â€ºi mục tiêu hưá»â€ºng đến những nhà cung cấp và ngưá»i mua nhỏ lẻ, AliExpress đóng vai trò nhÆ° má»â„¢t sàn thưÆ¡ng mại trung gian, không can thiá»â€¡p tá»â€ºi giá cả cÅ©ng nhÆ° quá trình mua hàng giữa ngưá»i mua và ngưá»i bán. Tuy nhiên, công ty cÅ©ng có rất nhiều chính sách ràng buá»â„¢c các gian hàng về tín nhiá»â€¡m, thá»i gian vận chuyá»Æ’n minh bạch, quảng cáo đúng sá»± thật, chính sách hậu mãi… và các chính sách chiết khấu, giảm giá cho khách hàng mua sÄ©. Vì vậy á»Å¸ đây bạn không tìm thấy các gian hàng và nhãn hiá»â€¡u cỡ lá»â€ºn nhÆ° Alibaba.com (công ty mà AliExpress trá»±c thuá»â„¢c), nhÆ°ng lại có thá»Æ’ tìm thấy rất nhiều nhà phân phá»â€˜i bán cùng những mặt hàng đó cạnh tranh vá»â€ºi nhau.

Tuy có rất nhiều công ty cạnh tranh trên trưá»ng quá»â€˜c tế, nhÆ°ng AliExpress cÅ©ng má»Å¸ rá»â„¢ng liên kết Ä‘á»â€˜i tác vá»â€ºi các công ty Ä‘á»â€˜i thủ của mình. Điá»Æ’n hình là eBay vá»â€ºi dá»â€¹ch vụ thanh toán PayPal, giúp ngưá»i dùng AliExpress có thá»Æ’ chi trả qua dá»â€¹ch vụ PayPal của eBay. Tính năng này có phần phù hợp vá»â€ºi thưÆ¡ng mại quá»â€˜c tế, vì hiá»â€¡n có hÆ¡n má»â„¢t triá»â€¡u nhà bán hàng của Trung Quá»â€˜c đã đăng ký sá»­ dụng dá»â€¹ch vụ PayPal, cÅ©ng nhÆ° các ngưá»i mua cá nhân và doanh nghiá»â€¡p bán lẻ trên toàn thế giá»â€ºi cÅ©ng chuá»â„¢ng sá»­ dụng dá»â€¹ch vụ này hÆ¡n so vá»â€ºi thanh toán bằng thẻ (ví lý do bảo mật thông tin cá nhân).

Công ty cÅ©ng đã mua lại nhiều công ty con á»Å¸ nưá»â€ºc ngoài Ä‘á»Æ’ phục vụ cho viá»â€¡c má»Å¸ rá»â„¢ng kinh doanh của mình. Điá»Æ’n hình nhÆ° năm 2010, khi Alibaba.com đã mua lại 2 công ty của Mỹ, Vendio và Auctiva, cả 2 đều là hãng phát triá»Æ’n bên thứ 3 các công cụ eBay cho các hãng bán buôn trá»±c tuyến.

Má»â„¢t vài lÆ°u ý khi mua hàng trên Aliexpress.com

Vì đây là má»â„¢t trang web thưÆ¡ng mại quá»â€˜c tế nên có khá nhiều Ä‘iá»Æ’m cần lÆ°u ý trưá»â€ºc khi bạn quyết Ä‘á»â€¹nh mua hàng và ship về Viá»â€¡t Nam.

Đá»â€˜i vá»â€ºi các bạn có nhu cầu nhập hàng về bán lẻ, bên cạnh Taobao là nguá»â€œn hàng cho các bạn nữ buôn bán quần áo shop lấy hàng từ Trung Quá»â€˜c, thì Aliexpress là chuyên trang cần biết cho những ai muá»â€˜n tìm các sản phẩm Ä‘á»â„¢c đáo mà Viá»â€¡t Nam khó tìm kiếm được, hoặc các máy tính bảng và Ä‘iá»â€¡n thoại giá rẻ thuá»â„¢c các nhãn hiá»â€¡u lạ trên thế giá»â€ºi.

Ngoài ra, Aliexpress cÅ©ng cung cấp rất nhiều mặt hàng khác nhÆ° quần áo, giày, xe đạp, nưá»â€ºc hoa… nhÆ°ng những mặt hàng này giá cả rất vô chừng : do tính chất của AliExpress là má»â„¢t sàn thưÆ¡ng mại Ä‘iá»â€¡n tá»­, không kiá»Æ’m soát về giá.

Chính vì vậy, nếu muá»â€˜n mua những mặt hàng phá»â€¢ biến tại đây, thì các bạn phải tìm kiếm thông tin rất nhiều Ä‘á»Æ’ chắc chắn giá cả bạn mua được hàng là hợp lý (thấp hÆ¡n giá bán lẻ thông thưá»ng Ä‘á»Æ’ có thá»Æ’ có lợi nhuận kinh doanh sau này). Bạn phải tìm hiá»Æ’u kỹ, lùng nhiều shop khác nhau Ä‘á»Æ’ tìm ra giá deal tá»â€˜t nhất. Cùng má»â„¢t món hàng bạn cần nhÆ°ng bạn có thá»Æ’ được giảm hẳn 20% nếu mua á»Å¸ má»â„¢t cá»­a hàng khác. Bạn cÅ©ng có thá»Æ’ deal giá trá»±c tiếp vá»â€ºi chủ shop Ä‘á»Æ’ có được giá sá»â€° tá»â€˜t nhất (cái này phụ thuá»â„¢c vào trình Ä‘á»â„¢ tiếng Anh của bạn nhiều hÆ¡n).

Chế Ä‘á»â„¢ xếp hạng gian hàng của Aliexpress lần lượt từ cao xuá»â€˜ng thấp theo mức tín nhiá»â€¡m là là trái tim, huy chưÆ¡ng, kim cưÆ¡ng và vưÆ¡ng miá»â€¡n. Nếu bạn có ít kinh nghiá»â€¡m mua bán trên Aliexpress thì chá»â€° nên mua hàng á»Å¸ các gian hàng có dán nhãn Kim cưÆ¡ng và VưÆ¡ng miá»â€¡n, dù giá không tá»â€˜t nhÆ° những gian hàng khác. Tuy nhiên, khi đã có kinh nghiá»â€¡m hÆ¡n về viá»â€¡c mua và nhận sản phẩm tại Viá»â€¡t Nam, bạn có thá»Æ’ có nhiều lá»±a chọn thông minh hÆ¡n cho viá»â€¡c mua hàng của mình.

Phần lá»â€ºn các sản phẩm trên Aliexpress không có tính phụ phí nếu bạn chọn phưÆ¡ng thức vận chuyá»Æ’n là các công ty trong danh sách Ä‘Æ°a ra á»Å¸ shop. Tuy nhiên, nếu bạn chọn phưÆ¡ng thức miá»â€¦n phí vận chuyá»Æ’n, có thá»Æ’ qua cá»­a khẩu hải quan, bạn sẽ bá»â€¹ tính thêm rất nhiều loại thuế, nhÆ° thuế nhập khẩu (15 tá»â€ºi 30%), thuế giá trá»â€¹ gia tăng (10%), chÆ°a ká»Æ’ tá»â€ºi các hàng hóa đặc biá»â€¡t bá»â€¹ tính thuế tiêu thụ đặc biá»â€¡t… HÆ¡n nữa, thá»i gian vận chuyá»Æ’n miá»â€¦n phí có thá»Æ’ lên đến 59 ngày, trong khi các dá»â€¹ch vụ có tính phí trung bình chá»â€° mất từ 5 tá»â€ºi 7 ngày. Đây là Ä‘iều cần phải cân nhắc trưá»â€ºc khi đặt hàng. Tuy phí vận chuyá»Æ’n của Aliexpress Ä‘á»â€˜i vá»â€ºi các món hàng lẻ đôi khi còn cao hÆ¡n giá cả thá»±c của sản phẩm Ä‘á»â€¹nh mua, nhÆ°ng nếu xét các mức thuế này, bạn sẽ có thá»Æ’ Ä‘Æ°a ra lá»±a chọn tá»â€˜t hÆ¡n cho mình.

Má»â„¢t cách khác Ä‘á»Æ’ hạn chế rủi ro cho bạn là nhá» ngưá»i mua há»â„¢. Bạn có thá»Æ’ tìm kiếm trên Google rất nhiều cá nhân tại Viá»â€¡t Nam nhận đặt hàng và mua há»â„¢ bạn (món hàng sẽ được gá»­i trá»±c tiếp tá»â€ºi Ä‘á»â€¹a chá»â€° nhà bạn). Bằng cách này, bạn có thá»Æ’ tránh được rất nhiều rủi ro do thiếu kinh nghiá»â€¡m nêu trên.

ChưÆ¡ng trình Æ°u đãi vá»â€ºi nhiều coupon và voucher hấp dẫn

Aliexpress có rất nhiều chưÆ¡ng trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho ngưá»i mua hàng, cả trưá»â€ºc, trong và sau khi mua hàng. Bạn có thá»Æ’ được khuyến mãi cả bá»Å¸i chính sách chung của Aliexpress và chính sách riêng của từng gian hàng. Cụ thá»Æ’ nhÆ° sau:

Chuyên trang Siêu khuyến mãi : Super Deal

Trang này nằm trên phần trên cùng Aliexpress.com, là tập hợp của những sản phẩm giá sá»â€˜c có deal trong ngày từ các shop ná»â€¢i bật trên Aliexpress. Tại đây bạn có thá»Æ’ tìm kiếm được rất nhiều hàng hóa giá siêu rẻ (có mặt hàng giảm giá đến 80% so vá»â€ºi giá thá»±c tế). Hàng hóa trong mục này thưá»ng chá»â€° bán vá»â€ºi giá giảm trong vòng 24 giá», vá»â€ºi rất nhiều các mặt hàng thuá»â„¢c nhiều chủng loại khác nhau: Ä‘á»â€œ trang sức, quần áo, giày dép, phụ kiá»â€¡n, Ä‘á»â€œng há»â€œ, dây cáp Ä‘iá»â€¡n thoại, Ä‘á»â€œ chÆ¡i trẻ em… Tuy nhiên, Ä‘á»â€˜i vá»â€ºi trang này, lúc mua hàng bạn sẽ không nhận được phiếu giảm giá sau khi mua hàng.

Phần lá»â€ºn các mặt hàng trong chuyên trang này đều là các mặt hàng bán chạy thuá»â„¢c các shop lẻ uy tín trên trang Aliexpress. com. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thá»Æ’ yên tâm khi mua hàng á»Å¸ các mặt hàng trên chuyên mục này. Tuy các shop này hầu nhÆ° không phải hàng thuá»â„¢c các nhãn hiá»â€¡u lá»â€ºn, nhÆ°ng bạn có thá»Æ’ theo dõi uy tín của các nhãn hàng thông qua mức tín nhiá»â€¡m (má»â€”i shop đều được đánh giá theo mức Kim cưÆ¡ng trá»Å¸ lên, vá»â€ºi vài nghìn review tá»â€˜t từ các ngưá»i mua trên toàn thế giá»â€ºi).

 

Miá»â€¦n phí vận chuyá»Æ’n Ä‘á»â€˜i vá»â€ºi sản phẩm nhỏ lẻ

Điá»Æ’m đặc biá»â€¡t của Aliexpress so vá»â€ºi những trang khác là bạn hoàn toàn nhận vận chuyá»Æ’n hàng miá»â€¦n phí vá»â€ºi tất cả các Ä‘Æ¡n đặt hàng, dù là giá trá»â€¹ nhỏ nhất (chá»â€° khoảng 20 hoặc 30 nghìn Ä‘á»â€œng : chÆ°a tính tá»â€ºi thuế phí). So vá»â€ºi những trang web trong nưá»â€ºc có tính phí vận chuyá»Æ’n cao nhÆ° Sendo.vn (phí vận chuyá»Æ’n má»â„¢t mặt hàng lên đến 50 nghìn Ä‘á»â€œng), thì quả thá»±c chính sách này rất cạnh tranh Ä‘á»â€˜i vá»â€ºi những khách chá»â€° có nhu cầu mua hàng lẻ. Tuy nhiên nếu nhận vận chuyá»Æ’n miá»â€¦n phí, thì bạn bắt buá»â„¢c phải chỠđợi thá»i gian giao hàng rất lâu (mức trung bình công bá»â€˜ của các shop là từ 39 tá»â€ºi 60 ngày về Viá»â€¡t Nam, và khoảng 30 ngày á»Å¸ các nưá»â€ºc châu Âu và Mỹ). Trong thá»i gian chỠđợi này, bạn có thá»Æ’ nhận được Ä‘iá»â€¡n thoại của bÆ°u Ä‘iá»â€¡n gần nhà nhất Ä‘á»Æ’ nhận sản phẩm, chứ thông thưá»ng sản phẩm không giao đến tận nhà. BÆ°u Ä‘iá»â€¡n cÅ©ng sẽ trình bày những loại thuế hoặc phí phát sinh cho sản phẩm của bạn. Nếu bạn mua hàng nhỏ lẻ thì thông thưá»ng không bá»â€¹ tính thuế, nhÆ°ng khâu này do Hải quan Viá»â€¡t Nam quyết Ä‘á»â€¹nh. Bạn nên kiá»Æ’m tra hàng hằng ngày, vì đôi khi hàng hóa bá»â€¹ kẹt, nếu có thông tin đó bạn phải gá»­i email tá»â€ºi gian hàng Ä‘á»Æ’ hỏi ngay nhằm tránh thất lạc hàng.

Phiếu giảm giá sau khi mua hàng

Sau má»â€”i Ä‘Æ¡n đặt hàng, bạn có khả năng nhận được má»â„¢t coupon giảm giá cho lần mua tiếp theo. Thông tin này có thá»Æ’ được quan sát á»Å¸ góc phải bên dưá»â€ºi nút “Thêm vào giỏ hàngâ€. Vá»â€ºi những mặt hàng nhỏ lẻ nhÆ° Ä‘á»â€œ chÆ¡i trẻ em trá»â€¹ giá $10, bạn có thá»Æ’ nhận được phiếu giảm giá $2, và nhiều hÆ¡n nếu bạn mua những món hàng có giá trá»â€¹ cao hÆ¡n nữa.

Và có thá»Æ’ thấy phần lá»â€ºn các shop trên Aliexpress đều có chính sách này. Đây là chính sách nhằm giữ chân khách hàng quay lại mua lần sau Ä‘á»Æ’ nhận chiết khấu từ gian hàng (so vá»â€ºi viá»â€¡c mua hàng má»â€ºi từ các gian hàng khác).

Chiết khấu cho Ä‘Æ¡n hàng sá»â€°

Trong khi mua hàng (Ä‘á»â€˜i vá»â€ºi những mặt hàng Ä‘ang không giảm giá trong chưÆ¡ng trình Super Deal), bạn sẽ nhận được giảm giá tưÆ¡ng ứng vá»â€ºi hóa Ä‘Æ¡n. Ví dụ, chính sách của má»â„¢t cá»­a hàng bán Ä‘á»â€œ chÆ¡i trẻ em là “giảm $6 cho má»â€”i Ä‘Æ¡n hàng trá»â€¹ giá $149â€. Tuy nhiên, nếu cùng má»â„¢t mặt hàng đó mà bạn chọn mua sá»â€° (từ 10 cái trá»Å¸ lên), bạn sẽ bá»â€¹ tính má»â„¢t khoảng phí tùy theo hãng vận chuyá»Æ’n (khoảng $10, tưÆ¡ng đưÆ¡ng vá»â€ºi 230 nghìn Ä‘á»â€œng trá»Å¸ lên, tùy theo khá»â€˜i lượng mặt hàng). Chính vì vậy, nếu bạn có ý Ä‘á»â€¹nh mua sá»â€° Ä‘á»Æ’ kinh doanh, thì nên loại trừ chi phí này bằng cách liên lạc vá»â€ºi nhà cung cấp Ä‘á»Æ’ nhận được mức chiết khấu cao hÆ¡n.

Chính sách hoa há»â€œng cho các thành viên VIP

Hiá»â€¡n nay Ä‘ang có má»â„¢t nghề dần dần trá»Å¸ nên phá»â€¢ biến hÆ¡n, đó là nghề mua há»â„¢ từ các trang mạng phá»â€¢ biến trên thế giá»â€ºi nhÆ° eBay, Alibaba… Và nếu nhÆ° bạn là má»â„¢t ngưá»i mua há»â„¢ vá»â€ºi sá»â€˜ lượng Ä‘Æ¡n đặt hàng rất lá»â€ºn, bạn có khả năng trá»Å¸ thành thành viên VIP và nhận được rất nhiều Æ°u đãi từ Aliexpress. Cụ thá»Æ’ là, mức hoa há»â€œng của Aliexpress cho trung bình má»â€”i sản phẩm được đặt hàng là 10 đến 15%. Nếu cá»â„¢ng thêm mức thỏa thuận vá»â€ºi shop khi mua hàng sá»â€˜ lượng lá»â€ºn, bạn còn có khả năng nhận được chiết khấu cao hÆ¡n nữa. Chính sách này giúp Aliexpress má»Å¸ rá»â„¢ng mạng lưá»â€ºi bán hàng và kênh phân phá»â€˜i của mình đến rất nhiều quá»â€˜c gia lẻ trên toàn thế giá»â€ºi.

Cách thức mua hàng và thanh toán

Quy trình mua bán trên Aliexpress rất Ä‘Æ¡n giản nhÆ° những trang web thưÆ¡ng mại Ä‘iá»â€¡n tá»­ khác. Cái cần lÆ°u ý là lúc chọn phưÆ¡ng thức thanh toán, vì quá»â€˜c tế sá»­ dụng nhiều công cụ lạ hÆ¡n so vá»â€ºi Viá»â€¡t Nam. Tuy hÆ¡i rắc rá»â€˜i má»â„¢t chút nhÆ°ng bạn cÅ©ng có thá»Æ’ yên tâm hÆ¡n về tính bảo mật cÅ©ng nhÆ° nhận thêm nhiều Æ°u đãi từ các công cụ thanh toán.

Sau đây là các bưá»â€ºc đặt hàng:

  • Bưá»â€ºc 1: Chọn hàng trên Aliexpress từ trang chủ sản phẩm, từ danh mục bên góc trái của trang. Aliexpress thiết kế rất nhiều mục thân thiá»â€¡n vá»â€ºi ngưá»i dùng và cÅ©ng cập nhật liên tục, mang đến cho bạn nhiều Æ°u đãi hÆ¡n nữa, nhÆ°: Giao dá»â€¹ch há»i nhất vá»â€ºi miá»â€¦n phí vận chuyá»Æ’n, Giảm giá bán chạy, Hàng hot má»â€ºi ra mắt, Bán chạy nhất, Bán chạy nhất trong tuần… Hoặc bạn có thá»Æ’ tìm kiếm sản phẩm á»Å¸ thanh trên cùng của trang chủ.

  • Bưá»â€ºc 2: Xem kỹ các thông tin về shop, về mô tả sản phẩm, review của những ngưá»i mua trưá»â€ºc đó, chính sách Ä‘á»â€¢i trả, thá»i gian giao hàng, phí vận chuyá»Æ’n… Nếu bạn vẫn còn thắc mắc thì cần liên lạc và đặt câu hỏi vào mục há»â€” trợ của má»â€”i gian hàng: "Khi nào các bạn chuyá»Æ’n hàng về Viá»â€¡t Nam cho tôi?", "Quy trình khi tôi muá»â€˜n hủy order nhÆ° thế nào?"… Đây là những câu hỏi cần thiết Ä‘á»Æ’ tránh mua nhầm hàng dỏm trên Aliexpress. Tá»â€˜t nhất là các bạn nên mua hàng từ các shop uy tín đã được ghi nhận bá»Å¸i Aliexpress từ trưá»â€ºc.

  • Bưá»â€ºc 3: Khi đã tìm được sản phẩm phù hợp, bấm vào nút “Thêm vào giỏ hàng†đá»Æ’ tiếp tục mua các sản phẩm khác, hoặc “Mua ngay bây giá»Ã¢â‚¬ Ä‘á»Æ’ thanh toán cho sản phẩm.

  • Bưá»â€ºc 4: Điền thông tin mua hàng thật kỹ lưỡng Ä‘á»Æ’ có thá»Æ’ nhận hàng đúng Ä‘á»â€¹a chá»â€° của mình. Những thông tin này cÅ©ng tưÆ¡ng tá»± nhÆ° khi mua hàng trên các trang Viá»â€¡t Nam, nhÆ°ng á»Å¸ đây các bạn Ä‘iền tiếng Viá»â€¡t không dấu.

  • Bưá»â€ºc 5: Chọn phưÆ¡ng thức thanh toán, và Ä‘iền các thông tin cần thiết về thẻ hoặc tài khoản Ä‘iá»â€¡n tá»­ của mình.

Sau khi đặt hàng hoàn tất, bạn sẽ nhận được má»â„¢t email xác nhận viá»â€¡c đã nhận được tiền. Bạn chá»â€° cần đợi gian hàng xá»­ lý Ä‘Æ¡n hàng trong khoảng 24 tiếng, sau đó bạn sẽ thấy Ä‘Æ¡n hàng mình Ä‘ang trong giai Ä‘oạn vận chuyá»Æ’n. TưÆ¡ng tá»± nhÆ° Tiki.vn, bạn cÅ©ng sẽ thấy á»Å¸ đây má»â„¢t tracking code Ä‘á»Æ’ xem quy trình vận chuyá»Æ’n từng bưá»â€ºc, bao gá»â€œm các trạm vận chuyá»Æ’n, thá»i gian nhập kho… Điều này giúp bạn có thá»Æ’ ưá»â€ºc tính được thá»i gian mình sẽ nhận hàng, cÅ©ng nhÆ° xá»­ lý ká»â€¹p thá»i nếu hàng gặp trục trặc trong quá trình vận chuyá»Æ’n. Thông thưá»ng hãng vận chuyá»Æ’n là HKPost, hoặc là hãng khác tùy theo lá»±a chọn của bạn lúc mua hàng.

Lưu ý khi thanh toán:

Trên trang này không có hình thức thanh toán khi nhận hàng (vì đây là trang buôn bán quá»â€˜c tế nên đây là Ä‘iều dá»â€¦ hiá»Æ’u). Chính vì vậy, bạn sẽ bá»â€¹ trừ tiền trong tài khoản thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ VISA / Mastercard của ngân hàng Viá»â€¡t Nam ngay sau khi bấm nút thanh toán. Trong trưá»ng hợp bạn suy nghÄ© lại và hủy order, bạn sẽ phải đợi 14 ngày Ä‘á»Æ’ nhận khoản hoàn tiền (chÆ°a ká»Æ’ mất má»â„¢t khoản phí do chênh lá»â€¡ch tá»â€° giá). Vì vậy, bạn cần cân nhắc kỹ khi chọn hàng và thanh toán.

Má»â„¢t lá»±a chọn an toàn hÆ¡n cho bạn là sá»­ dụng trang web thanh toán Ä‘iá»â€¡n tá»­ WebMoney. Trang này tưÆ¡ng Ä‘á»â€˜i an toàn về tính bảo mật thông tin thẻ và tài khoản ngân hàng của bạn so vá»â€ºi viá»â€¡c Ä‘iền thông tin trá»±c tiếp trên Aliexpress. Trang này có chức năng tưÆ¡ng tá»± nhÆ° ví Ä‘iá»â€¡n tá»­ NganLuong.Vn của Viá»â€¡t Nam, nhÆ°ng giao diá»â€¡n hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đá»Æ’ có thá»Æ’ dá»â€¦ dàng sá»­ dụng và không gặp rắc rá»â€˜i trong quá trình sá»­ dụng, bạn nên tìm hiá»Æ’u các bài viết hưá»â€ºng dẫn sá»­ dụng WebMoney trưá»â€ºc khi trá»±c tiếp dùng trang này.

Phần thanh toán trên Aliexpress có giao diá»â€¡n bằng tiếng Anh, nên bạn cần lÆ°u ý nhập thông tin đúng vá»â€¹ trí Ä‘á»Æ’ tránh sai sót hoặc thất lạc trong khi giao hàng.

Giá»â€˜ng nhÆ° mọi năm Aliexpress sẽ tung ra vô sá»â€˜ khuyến mại và Æ°u đãi nhân sá»± kiá»â€¡n Black Friday 2018 và Cyber Monday 2018 trong tháng này. Hãy luôn cập nhật những khuyến mại má»â€ºi nhất cho cả hai sá»± kiá»â€¡n bạn nhé.

Aliexpress giảm giá Tháng Sáu 2020 Coupon & Promo Codes

Những mã giảm giá mới nhất bán dành cho Aliexpress

Related Stores

Let us notify you when fresh coupons are found.