THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Hotels.com giảm giá Tháng Sáu 2020

Top Hotels.com giảm giá Tháng Sáu 2020, Deals, Coupons & Codes

Save Saved
Ưu đãi phút cuối cùng lên đến 70%

Tiết kiệm tiền với 100% ưu đãi được xác minh hàng đầu. Hotels.com giảm giá Tháng Sáu 2019 Nhận giá rẻ nhất cho sản phẩm và tiết kiệm tiền.

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Khuyễn mãi giảm giá khi đặt phòng tại Hotels.com

Nhận các ưu đãi tốt nhất tại Super Saver Mama VN. Lưu vào đơn đặt hàng của bạn với giao dịch latets.. Hotels.com giảm giá Tháng Sáu 2019

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Ưu đãi phút cuối cùng lên đến 70%

Tiết kiệm tiền với 100% ưu đãi được xác minh hàng đầu. Hotels.com giảm giá Tháng Sáu 2019 Nhận giá rẻ nhất cho sản phẩm và tiết kiệm tiền.

Expiry: Dec-31-2019 0 Views
Save Saved
Khuyễn mãi giảm giá khi đặt phòng tại Hotels.com

Nhận các ưu đãi tốt nhất tại Super Saver Mama VN. Lưu vào đơn đặt hàng của bạn với giao dịch latets.. Hotels.com giảm giá Tháng Sáu 2019

Expiry: Dec-31-2019 0 Views

Hotels.com giảm giá Tháng Sáu 2020

Best Hotels.com giảm giá Tháng Sáu 2020 2020 Coupon Details
Ưu đãi phút cuối cùng lên đến 70% No Cod*****
Khuyễn mãi giảm giá khi đặt phòng tại Hotels.com No Cod*****

More About Hotels.com giảm giá Tháng Sáu 2020

Nhiều hơn về Hotels.com:

VI.HOTELS.COM khuyến mãi

Giá»â€ºi thiá»â€¡u về vi.hotels.com

Vi.hotels.com là tên miền Viá»â€¡t Nam của trang web hotels.com, thuá»â„¢c sá»Å¸ hữu của tập Ä‘oàn Expedia, trụ sá»Å¸ tại Texas, Hoa Kỳ. Đây là trang web chuyên cung cấp dá»â€¹ch vụ đặt phòng.

Các dá»â€¹ch vụ chính

Vi.hotels.com cung cấp dá»â€¹ch vụ đặt phòng tại các khách sạn, chuá»â€”i khách sản, nhà nghá»â€°, resort trên cả nưá»â€ºc vá»â€ºi mảng giá vô cùng Ä‘a dạng. Không chá»â€° cung cấp dá»â€¹ch vụ đặt phòng trong nưá»â€ºc, nếu bạn có nhu cầu Ä‘i du lá»â€¹ch á»Å¸ nưá»â€ºc ngoài, vi.hotels.com cÅ©ng sẽ giúp bạn lá»±a chọn được nÆ¡i á»Å¸ thích hợp nhất.

Tại vi.hotels.com, viá»â€¡c đặt phòng của bạn sẽ dá»â€¦ dàng hÆ¡n bao giá» hết vì trang web cung cấp tính năng so sánh giá cả. Vá»â€ºi má»â€”i khách sạn, vi.hotels.com hiá»Æ’n thá»â€¹ đầy đủ các thông tin về sá»â€˜ lượng phòng, tiá»â€¡n nghi, đánh giá của khách đã từng lÆ°u trú trưá»â€ºc đây, có bản Ä‘á»â€œ vá»â€¹ trí của khách sạn và đặc biá»â€¡t há»â€” trợ khách tìm và đặt phòng vào giai Ä‘oạn cao Ä‘iá»Æ’m. Trang web cÅ©ng phát triá»Æ’n ứng dụng trên Ä‘iá»â€¡n thoại nhằm phục vụ khách hàng má»â„¢t cách tá»â€˜t nhất.

Trên trang web này bạn cÅ©ng có thá»Æ’ tìm thấy vô vàn các khuyến mãi hấp dẫn, chẳng hạn nhÆ° Æ°u đãi “tích lÅ©y đêm thưá»Å¸ng†(Hotels.com Rewards), có nghÄ©a là khi bạn đăng ký lÆ°u trú 10 đêm thì sẽ được thưá»Å¸ng thêm 1 đêm lÆ°u trú (tại các khách sạn thuá»â„¢c há»â€¡ thá»â€˜ng hotels.com)

Cách thức đặt phòng

Bạn có thá»Æ’ gọi Ä‘iá»â€¡n trá»±c tiếp đến đưá»ng dây nóng 120 32 103 (miá»â€¦n phí) Ä‘á»Æ’ được tÆ° vấn đặt phòng. Hoặc đặt phòng trá»±c tiếp từ trang web theo má»â„¢t sá»â€˜ bưá»â€ºc Ä‘Æ¡n giản.

Đầu tiên, bạn nhập Ä‘á»â€¹a Ä‘iá»Æ’m cần tìm khách sạn, ví dụ, nêu bạn cần tìm má»â„¢t khách sạn á»Å¸ Huế thì gõ “Huế†hoặc “Huế, Viá»â€¡t Nam†vào ô tìm kiếm. Kế đến, chọn ngày bạn muá»â€˜n đến á»Å¸ và ngày rá»i Ä‘i. Chọn kiá»Æ’u phòng 1 ngưá»i á»Å¸, 2 ngưá»i á»Å¸ hoặc nhiều ngưá»i. Sau đó nhấn nút “Tìmâ€.

Má»â„¢t danh sách các khách sạn hiá»â€¡n ra và bạn chá»â€° cần click chuá»â„¢t vào từng khách sạn Ä‘á»Æ’ xem các thông tin chi tiết về khách sạn mà mình quan tâm. 

Di chuyá»Æ’n xuá»â€˜ng phía dưá»â€ºi của trang web Ä‘á»Æ’ xem thêm các loại phòng, giá cả, tiá»â€¡n nghi tưÆ¡ng ứng mà khách sạn Ä‘ang có.

Chọn loại phòng mà bạn Æ°ng ý, click “Đặt phòngâ€. Điền các thông tin theo yêu cầu, hoặc nếu có tài khoản thì bạn nên đăng nhập Ä‘á»Æ’ có cÆ¡ há»â„¢i tham gia “tích lÅ©y đêm†trên vn.hotels.com. Cuá»â€˜i cùng, click “Đặt phòngâ€.

PhưÆ¡ng thức thanh toán

Vi.hotels.com há»â€” trợ thanh toán qua các loại thẻ thanh toán quá»â€˜c tế nhÆ° Visa, Mastercard.

Hotels.com giảm giá Tháng Sáu 2020 Coupon & Promo Codes

Những mã giảm giá mới nhất bán dành cho Hotels.com

Related Stores

Let us notify you when fresh coupons are found.