THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2020

Top Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2020, Deals, Coupons & Codes

Save Saved
Ưu đãi lớn tại Nhóm Mua

Nhận các ưu đãi tốt nhất tại Super Saver Mama VN. Lưu vào đơn đặt hàng của bạn với giao dịch latets.. Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Giảm đến 60% cho dịch vụ ăn uống

Ưu đãi tốt nhất hôm nay Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019. Nhận ưu đãi độc quyền ngay hôm nay.

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Giảm giá đặc biệt 75% tại Nhóm Mua

Kiểm tra Thỏa thuận Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019 bất bại này. Đặt hàng ngay bây giờ.

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Đại tiệc sinh nhật Shiseido cùng ưu đãi khủng

Tiết kiệm tiền với 100% ưu đãi được xác minh hàng đầu. Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019 Nhận giá rẻ nhất cho sản phẩm và tiết kiệm tiền.

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Đặt cọc siêu phẩm ô tô Vinfast với ưu đãi đến 500 triệu

Nhận các ưu đãi tốt nhất tại Super Saver Mama VN. Lưu vào đơn đặt hàng của bạn với giao dịch latets.. Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Ưu đãi độc quyền trên App A Đây Rồi

Ưu đãi tốt nhất hôm nay Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019. Nhận ưu đãi độc quyền ngay hôm nay.

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Khuyến mãi 50% dành cho nước hoa cao cấp

Kiểm tra Thỏa thuận Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019 bất bại này. Đặt hàng ngay bây giờ.

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Mã giảm giá hấp dẫn khi nạp thẻ điện thoại tại A Đây Rồi.

Tiết kiệm tiền với 100% ưu đãi được xác minh hàng đầu. Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019 Nhận giá rẻ nhất cho sản phẩm và tiết kiệm tiền.

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Nhận ngay ưu đãi và quà tặng đặc biệt tại A Đây Rồi

Nhận các ưu đãi tốt nhất tại Super Saver Mama VN. Lưu vào đơn đặt hàng của bạn với giao dịch latets.. Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Rau siêu sạch cùng khuyến mãi A Đây Rồi

Ưu đãi tốt nhất hôm nay Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019. Nhận ưu đãi độc quyền ngay hôm nay.

Expiry: Dec, 31 2019 0 Views
Save Saved
Ưu đãi lớn tại Nhóm Mua

Nhận các ưu đãi tốt nhất tại Super Saver Mama VN. Lưu vào đơn đặt hàng của bạn với giao dịch latets.. Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019

Expiry: Dec-31-2019 0 Views
Save Saved
Giảm đến 60% cho dịch vụ ăn uống

Ưu đãi tốt nhất hôm nay Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019. Nhận ưu đãi độc quyền ngay hôm nay.

Expiry: Dec-31-2019 0 Views
Save Saved
Giảm giá đặc biệt 75% tại Nhóm Mua

Kiểm tra Thỏa thuận Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019 bất bại này. Đặt hàng ngay bây giờ.

Expiry: Dec-31-2019 0 Views
Save Saved
Đại tiệc sinh nhật Shiseido cùng ưu đãi khủng

Tiết kiệm tiền với 100% ưu đãi được xác minh hàng đầu. Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019 Nhận giá rẻ nhất cho sản phẩm và tiết kiệm tiền.

Expiry: Dec-31-2019 0 Views
Save Saved
Đặt cọc siêu phẩm ô tô Vinfast với ưu đãi đến 500 triệu

Nhận các ưu đãi tốt nhất tại Super Saver Mama VN. Lưu vào đơn đặt hàng của bạn với giao dịch latets.. Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019

Expiry: Dec-31-2019 0 Views
Save Saved
Ưu đãi độc quyền trên App A Đây Rồi

Ưu đãi tốt nhất hôm nay Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019. Nhận ưu đãi độc quyền ngay hôm nay.

Expiry: Dec-31-2019 0 Views
Save Saved
Khuyến mãi 50% dành cho nước hoa cao cấp

Kiểm tra Thỏa thuận Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019 bất bại này. Đặt hàng ngay bây giờ.

Expiry: Dec-31-2019 0 Views
Save Saved
Mã giảm giá hấp dẫn khi nạp thẻ điện thoại tại A Đây Rồi.

Tiết kiệm tiền với 100% ưu đãi được xác minh hàng đầu. Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019 Nhận giá rẻ nhất cho sản phẩm và tiết kiệm tiền.

Expiry: Dec-31-2019 0 Views
Save Saved
Nhận ngay ưu đãi và quà tặng đặc biệt tại A Đây Rồi

Nhận các ưu đãi tốt nhất tại Super Saver Mama VN. Lưu vào đơn đặt hàng của bạn với giao dịch latets.. Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019

Expiry: Dec-31-2019 0 Views
Save Saved
Rau siêu sạch cùng khuyến mãi A Đây Rồi

Ưu đãi tốt nhất hôm nay Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2019. Nhận ưu đãi độc quyền ngay hôm nay.

Expiry: Dec-31-2019 0 Views

Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2020

Best Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2020 2020 Coupon Details
Ưu đãi lớn tại Nhóm Mua No Cod*****
Giảm đến 60% cho dịch vụ ăn uống No Cod*****
Giảm giá đặc biệt 75% tại Nhóm Mua No Cod*****
Đại tiệc sinh nhật Shiseido cùng ưu đãi khủng No Cod*****
Đặt cọc siêu phẩm ô tô Vinfast với ưu đãi đến 500 triệu No Cod*****

More About Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2020

Nhiều hơn về Nhóm Mua:

Giá»â€ºi thiá»â€¡u tá»â€¢ng quan

Nhóm Mua : vá»â€ºi website đại diá»â€¡n là nhommua.com - là trang Groupon hàng đầu tại Viá»â€¡t Nam, công ty được đầu tÆ° bá»Å¸i Tập Ä‘oàn IDG Viá»â€¡t Nam và Rebate Networks (là nhà đầu tÆ° đến từ Đức). Công ty được thành lập năm 2009, dá»±a trên áp dụng mô hình groupon (group coupon : mua theo nhóm) mà nhà sáng lập Tom Trần mang từ nưá»â€ºc ngoài về áp dụng lần đầu tiên tại Viá»â€¡t Nam.

Mua theo nhóm chính là cách chi tiêu hiá»â€¡u quả nhất đã được áp dụng rá»â„¢ng rãi á»Å¸ Mỹ cÅ©ng nhÆ° các nưá»â€ºc tiên tiến tại châu Âu. Áp dụng hình thức này, kênh mua sắm trá»±c tuyến của Nhóm Mua không chá»â€° là nÆ¡i bán hàng chất lượng vá»â€ºi giá rẻ, mà còn là nhá»â€¹p cầu tiêu dùng giữa Ä‘Æ¡n vá»â€¹ cung cấp sản phẩm - dá»â€¹ch vụ và ngưá»i tiêu dùng, nÆ¡i những doanh nghiá»â€¡p má»â€ºi bắt đầu hoạt Ä‘á»â„¢ng vá»â€ºi chất lượng tá»â€˜t có thá»Æ’ được biết đến vá»â€ºi sá»â€˜ đông ngưá»i tiêu dùng Ä‘ang tìm kiếm dá»â€¹ch vụ tá»â€˜t và uy tín cho mình.

Mục tiêu ra Ä‘á»i của Nhóm Mua là mang đến những sản phẩm - dá»â€¹ch vụ chất lượng cao cho cá»â„¢ng Ä‘á»â€œng vá»â€ºi mức giá Æ°u đãi cá»±c hấp dẫn dá»±a trên viá»â€¡c cung cấp các phiếu giảm giá (voucher) cho ngưá»i mua hàng trá»±c tuyến trên mạng và gá»­i phiếu giảm giá đó đến tận nhà. Đá»â€˜i tác Nhóm Mua hưá»â€ºng đến là những thưÆ¡ng hiá»â€¡u lá»â€ºn, những công ty uy tín, những sản phẩm - dá»â€¹ch vụ chất lượng có giá trá»â€¹ thiết thá»±c vá»â€ºi ngưá»i tiêu dùng.

Là doanh nghiá»â€¡p tiên phong trong mô hình mua theo nhóm, trong giai Ä‘oạn khá»Å¸i đầu, có má»â„¢t thá»i gian Nhóm Mua đã trá»Å¸ thành website thưÆ¡ng mại Ä‘iá»â€¡n tá»­ hàng đầu Viá»â€¡t Nam, vượt trá»â„¢i hÆ¡n hẳn so vá»â€ºi các công ty tưÆ¡ng đưÆ¡ng nhÆ° Cùng Mua, Mua Chung, Cá»±c Rẻ … vào năm 2010, 2011.

Tuy nhiên, vào giai Ä‘oạn năm 2012 : 2013, do sá»± má»Å¸ rá»â„¢ng thá»â€¹ trưá»ng quá lá»â€ºn nhÆ°ng không giữ vững chất lượng, Nhóm Mua gặp phải nhiều tai tiếng do khâu quản lý Ä‘á»â„¢ tin cậy của nhà cung ứng sản phẩm không hiá»â€¡u quả trưá»â€ºc khi đăng bán phiếu giảm giá, dẫn tá»â€ºi tình trạng cung cấp các coupon giảm giá vá»â€ºi giá trá»â€¹ lá»â€ºn nhÆ°ng các nhà cung ứng lại không cung cấp đúng và đủ dá»â€¹ch vụ nhÆ° đã cam kết, thậm chí tìm cách thoái thác và không cung cấp dá»â€¹ch vụ, hoặc thu thêm tiền của ngưá»i sá»­ dụng. Lượng khách hàng lá»â€ºn nhÆ°ng sá»â€˜ nhân viên chá»â€¹u trách nhiá»â€¡m quản lý khách hàng không đủ đáp ứng, dẫn đến viá»â€¡c nhiều khách hàng đòi khiếu nại nhÆ°ng không được giải quyết. Từ những vấn đề này, công ty đã găp phải rất nhiều mâu thuẫn ná»â„¢i bá»â„¢ trong viá»â€¡c thay Ä‘á»â€¢i phưÆ¡ng pháp quản lý và cách thức vận hành.

Gần đây nhất, vào tháng 12/2013, cuá»â€˜i cùng Nhóm Mua đã sáp nhập vá»â€ºi Cùng Mua : má»â„¢t công ty thưÆ¡ng mại Ä‘iá»â€¡n tá»­ có hình thức kinh doanh tưÆ¡ng tá»± nhÆ° Nhóm Mua, nhÆ°ng có uy tín cao hÆ¡n trên thá»â€¹ trưá»ng. Viá»â€¡c sáp nhập này cÅ©ng làm thay Ä‘á»â€¢i chủ sá»Å¸ hữu, quy mô, và hình thức kinh doanh của Nhóm Mua. Vá»â€ºi kinh nghiá»â€¡m kinh doanh trá»±c tuyến lâu năm và nguá»â€œn vá»â€˜n mạnh mẽ từ các nhà đầu tÆ°, hy vọng trong thá»i gian tá»â€ºi Nhóm Mua sẽ có sá»± thay Ä‘á»â€¢i bưá»â€ºc ngoặc và phát triá»Æ’n vững vàng Ä‘á»Æ’ trá»Å¸ thành doanh nghiá»â€¡p kinh doanh trá»±c tuyến sá»â€˜ 1 tại thá»â€¹ trưá»ng Viá»â€¡t Nam nhÆ° tiêu chí hoạt Ä‘á»â„¢ng của website này ngay từ đầu.

Các sản phẩm và Ä‘á»â€˜i tác liên kết

Hiá»â€¡n nay, Nhóm Mua Ä‘ang kinh doanh rất nhiều các sản phẩm trên thá»â€¹ trưá»ng, từ cách dá»â€¹ch vụ nhÆ° ẩm thá»±c (buffet, nhà hàng, cà phê : kem : bánh), du lá»â€¹ch (các tour trong và ngoài nưá»â€ºc, tour theo Ä‘oàn), spa và làm đẹp, thẩm mỹ viá»â€¡n, giải trí : đào tạo (ca nhạc, vui chÆ¡i, luyá»â€¡n tập thá»Æ’ dục : thá»Æ’ thao, studio) đến các sản phẩm thá»±c tế: thá»i trang nam : nữ, thá»i trang trẻ em, phụ kiá»â€¡n làm đẹp, Ä‘á»â€œ gia dụng : ná»â„¢i thất, sức khỏe : làm đẹp, mẹ và bé…

Vá»â€ºi hình thức là má»â„¢t trang trung gian thưÆ¡ng mại Ä‘iá»â€¡n tá»­, Nhóm Mua liên kết vá»â€ºi tất cả các cá nhân bán lẻ và doanh nghiá»â€¡p muá»â€˜n quảng bá sản phẩm của mình, chứ không chá»â€° Ä‘á»â€¹nh hưá»â€ºng tá»â€ºi các doanh nghiá»â€¡p lá»â€ºn đã có thưÆ¡ng hiá»â€¡u lâu năm trong và ngoài nưá»â€ºc. Chính vì vậy, mặt hàng trên Nhóm Mua rất Ä‘a dạng về sá»â€˜ lượng và chủng loại.

Nhóm Mua có hai hình thức khuyến mãi: bán hàng giảm giá giao tận nhà và bán phiếu giảm giá (voucher) Ä‘á»Æ’ mua hàng trá»±c tiếp tại Ä‘á»â€¹a Ä‘iá»Æ’m bán. Đa sá»â€˜ các sản phẩm thá»±c tế (nhỏ lẻ, dá»â€¦ vận chuyá»Æ’n, mục đích Ä‘á»Æ’ sá»­ dụng tại nhà) được bán dưá»â€ºi hình thức giao trá»±c tiếp, trừ khi các gian hàng đăng ký bán muá»â€˜n khách có thá»Æ’ đến Ä‘á»â€¹a Ä‘iá»Æ’m lá»±a chọn hàng và mua sau, hoặc hàng quá nặng và cá»â€œng kềnh không thá»Æ’ giao được thì má»â€ºi bán voucher. Còn voucher Ä‘a sá»â€˜ được dùng cho các dá»â€¹ch vụ á»Å¸ xa nÆ¡i bán, ví dụ tour du lá»â€¹ch á»Å¸ thành phá»â€˜ hoặc quá»â€˜c gia khác. Voucher trên Nhóm Mua đều được giao tận nhà (Ä‘á»â€˜i vá»â€ºi voucher giấy) và gá»­i thông tin đầy đủ qua email hoặc sá»â€˜ Ä‘iá»â€¡n thoại (Ä‘á»â€˜i vá»â€ºi voucher Ä‘iá»â€¡n tá»­).

Đá»â€˜i vá»â€ºi voucher Ä‘iá»â€¡n tá»­, khách hàng phải thanh toán 100% giá trá»â€¹ Ä‘Æ¡n hàng qua: ATM, Credit card, Tài khoản thưá»Å¸ng (TKT) của khách hàng trên www.nhommua.com hoặc Thanh toán tiền mặt trá»±c tiếp tại há»â€¡ thá»â€˜ng Outlet Cùng Mua Ä‘á»Æ’ hoàn tất giao dá»â€¹ch trưá»â€ºc khi nhận voucher.

Voucher có giá trá»â€¹ nhÆ° tiền mặt, không có ghi tên ngưá»i sá»­ dụng. Bất kỳ ai cầm voucher sẽ Ä‘á»â€¢i được dá»â€¹ch vụ và sản phẩm được quy Ä‘á»â€¹nh trong voucher. Vì vậy, nếu bạn mất voucher, Nhóm Mua sẽ không thá»Æ’ giải quyết hoàn tiền hay hủy voucher cho bạn được. Nếu voucher quá hạn sá»­ dụng thì bạn sẽ không sá»­ dụng được và cÅ©ng không thá»Æ’ Ä‘á»â€¢i hoặc trả lại cho Nhóm Mua. Vì vậy, bạn nên lÆ°u ý đến thá»i hạn sá»­ dụng được ghi trên voucher.

ChưÆ¡ng trình Æ°u đãi vá»â€ºi nhiều voucher hấp dẫn

Bằng cách giá»â€ºi thiá»â€¡u má»â„¢t sá»â€˜ lượng lá»â€ºn khách hàng đến các doanh nghiá»â€¡p có nhu cầu quảng bá hình ảnh của mình, Nhóm Mua đã thưÆ¡ng lượng vá»â€ºi những doanh nghiá»â€¡p này Ä‘á»Æ’ có được mức giá cá»±c thấp cho những dá»â€¹ch vụ và sản phẩm mà trang web cung cấp, vá»â€ºi Ä‘a sá»â€˜ các sản phẩm có giá trá»â€¹ quy Ä‘á»â€¢i sau khi giảm giá khoảng 40, 50%, có sản phẩm : dá»â€¹ch vụ thậm chí còn tiết kiá»â€¡m đến 90%. Bá»Å¸i vì giá rất thấp, nên má»â€”i sản phẩm chá»â€° được bán voucher giảm giá trong má»â„¢t khoảng thá»i gian giá»â€ºi hạn, được hiá»Æ’n thá»â€¹ trên Ä‘á»â€œng há»â€œ gắn vá»â€ºi hình minh họa của sản phẩm, thá»Æ’ hiá»â€¡n thá»i gian còn lại trưá»â€ºc khi giá tá»â€˜t hết hiá»â€¡u lá»±c.

Đôi khi, các doanh nghiá»â€¡p cÅ©ng Ä‘Æ°a ra Ä‘iều kiá»â€¡n cho má»â„¢t sản phẩm hoặc dá»â€¹ch vụ, bạn hãy đọc cẩn thận và hiá»Æ’u rõ các Ä‘iều khoản thỏa thuận của sản phẩm hoặc dá»â€¹ch vụ trưá»â€ºc khi mua. Đặc biá»â€¡t lÆ°u ý Ä‘á»â€˜i vá»â€ºi các voucher dá»â€¹ch vụ khách sạn, bạn cần phải gọi Ä‘iá»â€¡n đến Ä‘á»â€¹a Ä‘iá»Æ’m đó hỏi xem còn phòng hay không và đặt chá»â€” trưá»â€ºc khi trá»±c tiếp đến nhận phòng (nhất là khi bạn Ä‘i du lá»â€¹ch xa nhà), Ä‘á»Æ’ tránh trưá»ng hợp tuy mua voucher giảm giá nhÆ°ng lại không sá»­ dụng được vì hết chá»â€”. Không nên mua các voucher dá»â€¹ch vụ trong mùa lá»â€¦ há»â„¢i Ä‘á»Æ’ tránh trưá»ng hợp cháy hàng. Vào ngày Ä‘i, bạn vẫn cần mang theo voucher Ä‘á»Æ’ Ä‘Æ°a cho resort, công ty tour khi được yêu cầu. Sau khi đặt chá»â€”, nếu bạn hủy hoặc thay Ä‘á»â€¢i lá»â€¹ch Ä‘i mà không báo trưá»â€ºc cho resort / công ty tour, voucher Nhóm Mua của bạn sẽ không còn giá trá»â€¹ sá»­ dụng. Bạn chá»â€° nên mua voucher á»Å¸ những Ä‘á»â€¹a Ä‘iá»Æ’m đã được đánh giá tá»â€˜t từ các trang mạng khác Ä‘á»Æ’ tránh mất tiền oan, vì có những voucher giảm giá tá»â€ºi 80% giá bán nhÆ°ng lại không phục vụ tá»â€˜t nhÆ° cam kết.

Các chuyên mục giảm giá ná»â€¢i bật:

Deal má»â€ºi

Đây là tập hợp các sản phẩm vừa má»â€ºi ra mắt tại Nhóm Mua, vá»â€ºi rất nhiều các mặt hàng nhÆ° trang phục vừa má»â€ºi ra mắt, vật dụng gia đình nhÆ° gá»â€˜i, ná»â€¡m, thiết bá»â€¹ công nghá»â€¡Ã¢â‚¬¦ Bạn có thá»Æ’ thấy phần lá»â€ºn các sản phẩm dù có thưÆ¡ng hiá»â€¡u hay là những sản phẩm má»â€ºi ra mắt đều được giảm giá khoảng 45% tá»â€ºi 60%, mức giảm giá có sức cạnh tranh rất lá»â€ºn so vá»â€ºi các trang thưÆ¡ng mại Ä‘iá»â€¡n tá»­ khác vì giá cả thấp hÆ¡n thá»â€¹ trưá»ng nhiều, đặc biá»â€¡t là Ä‘á»â€˜i vá»â€ºi các sản phẩm hàng tiêu. Đá»â€˜i vá»â€ºi các sản phẩm bạn có thá»Æ’ nhận voucher Ä‘iá»â€¡n tá»­ (sá»­ dụng ngay trên Ä‘iá»â€¡n thoại), bạn sẽ thấy ký hiá»â€¡u Voucher Ä‘iá»â€¡n tá»­ á»Å¸ ngay bên dưá»â€ºi góc trái của hình minh họa trong danh mục. Ký hiá»â€¡u này giúp bạn dá»â€¦ dàng lá»±a chọn sản phẩm Ä‘á»Æ’ mua phù hợp vá»â€ºi sá»Å¸ thích của mình hÆ¡n.

Tuy nhiên, á»Å¸ má»â„¢t sá»â€˜ shop (tùy theo chính sách của shop), đặc biá»â€¡t là á»Å¸ các mặt hàng tiêu dùng nhÆ° thuá»â€˜c men, quần áo… có chính sách “nhận hàng miá»â€¦n Ä‘á»â€¢i trảâ€. Vì vậy, nếu bạn chọn cách đặt mua tá»â€ºi tận nhà thì nên lÆ°u ý kiá»Æ’m tra kỹ sản phẩm má»â€ºi nhận hàng. Hoặc Ä‘á»Æ’ tránh những trưá»ng hợp mua sản phẩm mà không dùng được, tá»â€˜t nhất bạn nên xem kỹ chính sách của cá»­a hàng trưá»â€ºc khi quyết Ä‘á»â€¹nh mua.

Giảm giá theo Ä‘á»â€¹a Ä‘iá»Æ’m

Nhóm Mua tập trung sản phẩm và dá»â€¹ch vụ cho hai thá»â€¹ trưá»ng lá»â€ºn nhất là Hà Ná»â„¢i và TP Há»â€œ Chí Minh. Vì vậy, Ä‘á»â€˜i vá»â€ºi các mặt hàng tiêu dùng, phần lá»â€ºn các cá»­a hàng đều thuá»â„¢c hai thành phá»â€˜ lá»â€ºn này, và tất cả các mặt hàng dành cho khách hàng đều được miá»â€¦n phí vận chuyá»Æ’n tại TP Há»â€œ Chí Minh và Hà Ná»â„¢i. Bạn sẽ có Æ°u thế lá»â€ºn trong viá»â€¡c tìm sản phẩm và nhận các dá»â€¹ch vụ tá»â€˜i Æ°u khi sinh sá»â€˜ng tại hai thành phá»â€˜ này. Bạn có thá»Æ’ lá»±a chọn khu vá»±c trưá»â€ºc khi trá»±c tiếp xem và chọn sản phẩm bằng mục Ä‘á»â€¹a Ä‘iá»Æ’m á»Å¸ phần trên cùng bên trái của trang web nhommua.com.

Sản phẩm Bán chạy

á»Å¾ má»â€”i danh mục sản phẩm bất kỳ, có hai sá»± lá»±a chọn hiá»Æ’n thá»â€¹ deal cho bạn là “Má»â€ºi nhất†và “Bán chạyâ€. Vì vậy, theo mục đích của bạn là cập nhật xu hưá»â€ºng má»â€ºi, hay mua sản phẩm có Ä‘á»â„¢ uy tín cao, được khách hàng tin dùng, thì bạn có thá»Æ’ linh Ä‘á»â„¢ng chọn má»â„¢t trong hai mục này. Tuy nhiên, Ä‘á»â€˜i vá»â€ºi Nhóm Mua, theo những nhận xét đánh giá từ thông tin phản há»â€œi của những khách hàng trên trang này, mục Bán chạy có vẻ nên được lá»±a chọn hÆ¡n mục má»â€ºi nhất. á»Å¾ mục má»â€ºi nhất sẽ có rất ít ngưá»i mua, và bạn sẽ không biết được liá»â€¡u sản phẩm hoặc dá»â€¹ch vụ tại Ä‘á»â€¹a Ä‘iá»Æ’m đó có tá»â€˜t nhÆ° mô tả hay không.

Sản phẩm theo mùa

Tùy theo các má»â€˜c thá»i gian trong năm, bạn được Nhóm Mua há»â€” trợ tìm kiếm nhóm sản phẩm cho hợp vá»â€ºi thá»i tiết Ä‘á»â€˜i vá»â€ºi từng nhóm sản phẩm, ví dụ nhÆ° trong mục trang phục sẽ có xu hưá»â€ºng trang phục mùa đông từ tháng 10 đến tháng 12, và trang phục mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8.... Các chuyên mục xu hưá»â€ºng này cho bạn má»â„¢t danh sách giá»â€ºi hạn vài sản phẩm tiêu biá»Æ’u trong mùa, vá»â€ºi mức khuyến mãi cao lên đến 60% giá sản phẩm. Các sản phẩm á»Å¸ mục này bao gá»â€œm: Trang phục công sá»Å¸, giày dép, kem tắm trắng, kem chá»â€˜ng nắng, áo tắm, áo thun nam, trang phục cho bé vào mùa hè… Phần lá»â€ºn các shop được lá»±a chọn á»Å¸ mục này đều có sá»â€˜ lượng ngưá»i đã mua rất lá»â€ºn nên bạn có thá»Æ’ yên tâm về chất lượng của những sản phẩm này.

Các deal Ä‘á»â€œng giá

Các doanh nghiá»â€¡p và gian hàng thưá»ng tung ra những đợt bán sản phẩm Ä‘á»â€œng giá 59k, 69k, 100k… tùy theo giá trá»â€¹ thá»±c của sản phẩm, vá»â€ºi sá»â€˜ lượng giá»â€ºi hạn. Những deal này sẽ giúp sá»â€˜ lượng ngưá»i mua các sản phẩm tăng vọt do giá thấp hÆ¡n nhiều so vá»â€ºi giá bán thá»±c tế (có voucher giảm giá lên đến 80% giá bán của sản phẩm). Chính vì vậy, nếu bạn muá»â€˜n mua những sản phẩm này nhÆ°ng chÆ°a có đủ túi tiền, thì tá»â€˜t nhất nên share sản phẩm hoặc lÆ°u link lại Ä‘á»Æ’ chá» những đợt giảm Ä‘á»â€œng giá nhÆ° thế này và mua sản phẩm ká»â€¹p lúc trưá»â€ºc khi gian hàng bán hết sản phẩm.

Cách thức mua hàng và thanh toán

PhưÆ¡ng thức thanh toán: Nhóm Mua nhận thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng (VISA, MASTER CARD) thông qua cá»â€¢ng thanh toán 123pay và tiền mặt. Vá»â€ºi thanh toán tiền mặt, Nhóm Mua sẽ thu tiền khi giao hàng cho bạn. Vá»â€ºi thanh toán thẻ ATM ná»â„¢i Ä‘á»â€¹a qua cá»â€¢ng 123pay, khách hàng cần đăng ký dá»â€¹ch vụ thanh toán qua Internet tại ngân hàng trưá»â€ºc.

Đá»Æ’ thanh toán bằng thẻ ATM, thẻ của bạn phải được đăng ký và kích hoạt chức năng thanh toán trá»±c tuyến vá»â€ºi ngân hàng trưá»â€ºc khi sá»­ dụng. Hiá»â€¡n tại 123pay chấp nhận thanh toán bằng các thẻ ngân hàng sau: Vietcombank - Thẻ Connect 24, , Navibank - Thẻ ATM, Techcombank - Thẻ F@staccess, Viettinbank - Thẻ E Partner, Eximbank - Thẻ V-Top, VIB - Thẻ Platinum, MB - Thẻ Active plus, ACB - Á Châu - Thẻ 365 Styles, HD Bank - Thẻ HDCard, Sacombank - Plus/PassportPlus, Augtimebank - Thẻ ATM, VietAbank - Thẻ ATM, Vpbank - Thẻ ATM, Oceanbank - Thẻ ATM, BacAbank - Thẻ ATM, PhuongDongbank - Thẻ ATM, Gpbank - Thẻ ATM.

Bạn cÅ©ng có thá»Æ’ thanh toán bằng thẻ tín dụng tại Nhóm Mua. Đá»Æ’ thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ Visa hoặc Master của bạn phải được phát hành tại các ngân hàng Viá»â€¡t Nam. Tại trang "Xác nhận Ä‘Æ¡n hàng" sau khi kiá»Æ’m tra lại các thông tin, nhấn vào nút "Đặt mua". Tại trang 123pay, bạn Ä‘iền thông tin thẻ, ngày hết hạn của thẻ và ba sá»â€˜ cuá»â€˜i trên dãy chữ ký phía sau mặt thẻ. Nhấn nút Thanh toán và đợi giao dá»â€¹ch xá»­ lý, không được tắt trình duyá»â€¡t đến khi giao dá»â€¹ch thành công.

Sau đây là cách đặt hàng:

  • Bưá»â€ºc 1: Tìm kiếm sản phẩm: bạn có thá»Æ’ tìm sản phẩm website thông qua Công cụ tìm kiếm : cách nhanh nhất Ä‘á»Æ’ tá»± tìm ra những sản phẩm Æ°a thích, hoặc chọn Danh mục sản phẩm á»Å¸ đầu trang và tìm theo nhu cầu của mình. Nếu bạn vẫn chÆ°a rõ về cách tìm kiếm sản phẩm, có thá»Æ’ nhận trợ giúp bằng cách gọi Ä‘iá»â€¡n đến tá»â€¢ng đài của Nhóm Mua: 1900 6617.

  • Bưá»â€ºc 2: Đặt hàng: Sau khi đã kiá»Æ’m tra tất cả các thông tin về sản phẩm tìm được nhÆ°: mô tả về sản phẩm, thông tin vận chuyá»Æ’n (gá»â€œm thá»i gian và chi phí vận chuyá»Æ’n), hình thức khuyến mãi (giảm giá hay tặng voucher), sá»â€˜ ngưá»i đã từng mua sản phẩm trưá»â€ºc đó… Bạn nhấn vào nút "Đặt mua".

  • Bưá»â€ºc 3: Thông tin thanh toán: Bạn được chuyá»Æ’n qua trang 123pay Ä‘á»Æ’ nhập tên chủ thẻ, sá»â€˜ thẻ. LÆ°u ý phải nhập tiếng Viá»â€¡t không dấu Ä‘á»Æ’ gá»­i thông tin tá»â€ºi ngân hàng má»â„¢t cách chính xác.

  • Bưá»â€ºc 4: Xác nhận thanh toán bằng thẻ: Nhấn vào nút "Thanh toán", ngân hàng sẽ gá»­i OTP vào Ä‘iá»â€¡n thoại của bạn. Bạn nhập OTP và chuá»â€”i ký tá»± xác nhận bên dưá»â€ºi vào, cuá»â€˜i cùng nhấn nút "Xác nhận".

  • Bưá»â€ºc 5: Chá» xác nhận thanh toán: Sau khi nhấn nút xác nhận vui lòng chá» không tắt trình duyá»â€¡t, đợi thông báo giao dá»â€¹ch thành công. Giao dá»â€¹ch thành công khi bạn được chuyá»Æ’n đến má»â„¢t màn hình khác nên rõ mặt hàng, sá»â€˜ tiền thanh toán và có dòng chữ “Giao dá»â€¹ch thành công†và chưÆ¡ng trình sẽ tá»± chuyá»Æ’n về về trang Nhóm Mua. Tại đây bạn có thá»Æ’ tiếp tục viá»â€¡c mua sắm của mình Ä‘á»â€˜i vá»â€ºi những sản phẩm khác.

Nhìn chung, tuy có nhiều ấn tượng không tá»â€˜t trong lòng khách hàng trong quá khứ, nhÆ°ng á»Å¸ thá»i Ä‘iá»Æ’m hiá»â€¡n tại, Nhóm Mua đã thay Ä‘á»â€¢i giao diá»â€¡n trang web và cập nhật rất nhiều tính năng cho các chuyên mục của mình so vá»â€ºi trưá»â€ºc. Chá»â€° thiếu má»â„¢t phần quan trọng so vá»â€ºi các trang web khác, và cÅ©ng chính là lý do khiến cho Nhóm Mua ít được khách hàng tín nhiá»â€¡m, đó là phần ý kiến phản há»â€œi của khách hàng. Nếu nhÆ° so sánh vá»â€ºi trang web cùng Ä‘á»â€˜i tượng khách hàng là Muachung.vn, thì đây là nhược Ä‘iá»Æ’m lá»â€ºn của Nhóm Mua, vì phản há»â€œi từ khách hàng chính là Ä‘iá»Æ’m rất quan trọng trong quyết Ä‘á»â€¹nh mua hàng của ngưá»i xem trang. Hy vọng trong thá»i gian sắp tá»â€ºi Nhóm Mua sẽ có nhiều cải thiá»â€¡n hÆ¡n nữa Ä‘á»Æ’ nâng cao chất lượng sản phẩm và dá»â€¹ch vụ của mình.

Nhóm Mua mã số Tháng Sáu 2020 Coupon & Promo Codes

Những mã giảm giá mới nhất khuyến mãi dành cho Nhóm Mua

Related Stores

Let us notify you when fresh coupons are found.